7. verze Příručky pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

obrazek
10. prosince 2012 12:15, aktualizováno 11:15, Mgr. Barbora Horáčková

Řídící orgán Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost vydal sedmou verzi Příručky pro příjemce finanční podpory, která je platná od 25. 10. 2012 a účinná pro výzvy a projekty realizované na základě výzev vyhlášených od 25. 10. 2012, neurčí-li poskytovatel jinak. Příručka i změnový list jsou uloženy v příloze.

7. verze Příručky pro příjemce aplikuje používání pravidla 1,0 pracovního úvazku.

Soubory ke stažení