2.výzva GS 4.1.2 MSP / 1.8.-17.10.2005

obrazek
21. července 2005 13:54, aktualizováno 12:54,

 

Žádosti o dotace z grantového schématu na podporu malých a středních podniků při rozvoji služeb v cestovním ruchu v Plzeňském kraji mohli žadatelé podat od 1.srpna do  17.října 2005,14 hodin. O dotaci mohly žádat podnikající fyzické osoby nebo právnické osoby vymezené obchodním zákoníkem a splňující další předpoklady dané grantovým schématem  (viz. celý text výzvy v příloze).

 

Celkový objem prostředků, který byl připraven rozdělení, byl 25 544 026,- Kč, přičemž míra podpory na jeden projekt činila maximálně 46% uznatelných nákladů akce.

K poslednímu dni 2.výzvy bylo na Oddělení grantových schémat doručeno 8 žádostí o dotaci s celkovou požadovanou částkou necelých 11,5 milionů Kč.

 

V úterý 20. prosince 2005 se konalo zasedání Zastupitelstva Plzeňského kraje na němž bylo schváleno všech 8 přijatých žádostí.  Vzhledem ke kvalitnímu zpracování prošly projekty úspěšně kontrolou formálních náležitostí a přijatelnosti a uspěly v procesu hodnocení. V následující tabulce jsou schválené projekty včetně výše přidělené dotace. Na realizaci 8 schválených projektů bylo v druhé výzvě rozděleno 11,49 milionu Kč.

 

Grantové schéma 4.1.2 Podpora malých a středních podniků při rozvoji služeb v cestovním ruchu v Plzeňském kraji

Pořad. číslo

Žadatel

Název projektu

Schválená dotace (Kč)

1

INWEST-K, a.s.

Divadelní festival INWEST-K v Plzni

1 048 121

2

Caneton, s.r.o.

Dny vědy a techniky

2 982 860

3

Snowhill, s.r.o.

Propagace a rozšíření služeb lyžařského areálu Kašperské Hory

3 000 000

4

Tomáš Jílek - Tommy

Podpora společného marketingu Hracholusky

615 218

5

Ing. Radovan Sochor

Pivní slavnosti v Nepomuku

652 981

6

Metternich Freizeitzenter - MFC, s.r.o.

Integrované produkty zábavy zámeckého statku Býkov

219 420

7

Pošumavský auto moto klub v AČR

Mogul šumava Rallye Klatovy 2006 - zlepšení nabídky návštěvnicky atraktivní akce

1 170 470

8

GASTRO - ŽOFÍN s.r.o.

Propagace zámku Zbiroh

1 800 000

CELKEM

11 489 070

 

Pro třetí kolo výzvy k předkládání akcí do tohoto grantového schématu zbývá k rozdělení 14,9 milionu Kč. Výzva bude vyhlášena na jaře roku 2006.

 

Manažerem GS:

Ing. Jan Přibáň          tel.: 377 195 667      e-mail: jan.priban@kr-plzensky.cz

 

V příloze naleznete celý text 2.výzvy včetně dokumentace, která byla pro 2.kolo výzvy platná.

 

 

Soubory ke stažení