Podpora malých a středních podniků při rozvoji služeb v cestovním ruchu v PK

3.výzva GS 4.1.2 MSP / 3.4.-31.5.2006

Na realizaci 9 schválených projektů bylo ve třetí výzvě rozděleno 14,9 milionu Kč. Vzhledem k tomu, že byly rozděleny všechny disponibilní prostředky tohoto grantového schématu, nebude již vyhlášena další výzva.

1.výzva GS 4.1.2 MSP / 3.1.-4.4.2005

Výzva k předkládání akcí do grantového schématu probíhala od počátku ledna do začátku dubna 2005. Dotace byla schválena 2 projektům v celkové výši necelých 2 milionů korun.

2.výzva GS 4.1.2 MSP / 1.8.-17.10.2005

Na realizaci 8 schválených projektů bylo v druhé výzvě rozděleno 11,49 milionu Kč.