2.výzva GS 2.1.1 / 1.9.-29.9.2006

obrazek
04. září 2006 08:29, aktualizováno 07:29,

Žádosti o dotace z grantového schématu na podporu budování a rekonstrukce místních komunikací v Plzeňském kraji mohli žadatelé podat od 1.9. 2006 do 29.9. 2006.

Žadatelem mohlo být město nebo obec na území Plzeňského kraje, které dle údajů ČSÚ mělo k 31.12.2005 nejvíce 5000 trvale žijících obyvatel nebo části měst a obcí s počtem obyvatel do 2000. Předkladatel žádosti musel prokázat, že vlastní pozemky, které jsou nezbytné pro provedení projektu a dodat spolu se žádostí již platné stavební povolení.

 

Celkový objem prostředků připravený k  rozdělení, byl 1 244 619 Kč vč. DPH, přičemž míra podpory na jeden projekt činila maximálně 60% uznatelných nákladů akce.

 

K poslednímu dni výzvy bylo na Oddělení grantových schémat doručeno 5 žádostí o dotaci s celkovou požadovanou částkou necelých 4 milionů korun. Seznam přijatých projektů naleznete v příloze.

 

V úterý 5. prosince 2006 se konalo zasedání Zastupitelstva Plzeňského kraje na němž bylo schváleno udělení dotace na jeden projekt. 

 

Poř. číslo

Žadatel

Název projektu

Doporučení ANO/ NE

Schválená dotace

1.

Obec Zruč - Senec

Výstavba MK Na Slovanech

ANO

1 244 619,00

 

 

PŘÍLOHA:

-          aktuální dokumentace ke grantovému schématu

-          celý text výzvy

-          přijaté projekty

-          Elza

 

Soubory ke stažení