Grantové schéma - Podopatření 2.1.1

2.výzva GS 2.1.1 / 1.9.-29.9.2006

V úterý 5. prosince 2006 se konalo zasedání Zastupitelstva Plzeňského kraje na němž bylo schváleno udělení dotace na jeden projekt.

Podpora rekonstrukce a budování místních komunikací v Plzeňském kraji

.

1.výzva GS 2.1.1 / 3.1.-4.4.2005

Výzva k předkládání akcí do grantového schématu probíhala od počátku ledna do začátku dubna. Bylo schváleno celkem 23 žádostí o dotaci v celkové výši 40 242 697 Kč.