1.výzva GS 4.1.2 VS / 3.1.-4.4.2005

obrazek
22. prosince 2004 11:11, aktualizováno 10:11,
  

HODNOCENÍ 1.KOLA VÝZVY DO GRANTOVÉHO SCHÉMATU

 

Žádosti o dotace z grantového schématu na podporu veřejných subjektů při rozvoji služeb v cestovním ruchu v Plzeňském kraji mohli žadatelé podat od 3.ledna do  4.dubna 2005,14 hodin. O dotaci mohly žádat kraj, obce, neziskové organizace zřizované krajem nebo obcemi a neziskové organizace – provozovatelé sportovních a kulturních zařízení (viz. celý text výzvy v příloze).

 

Celkový objem prostředků, který byl připraven rozdělení, byl 15 314 564 Kč, přičemž míra podpory na jeden projekt činila maximálně 84% uznatelných nákladů akce.

K poslednímu dni 1.výzvy bylo na Oddělení grantových schémat doručeno 10 žádostí o dotaci s celkovou požadovanou částkou 15 848 115 Kč. Přijaté projekty naleznete v příloze.

 

V úterý 28. června 2005 se konalo zasedání Zastupitelstva Plzeňského kraje na němž byly schváleny oba předložené projekty, které úspěšně prošly kontrolou formálních náležitostí a přijatelnosti a uspěly v procesu hodnocení. V následující tabulce jsou schválené projekty včetně výše přidělené dotace.

 

 

 

Žadatel

Název projektu

Přidělená  výše dotace  / Kč

Divadlo J. K. Tyla

Divadlo Open Air

3 000 000,00

Město Nepomuk

Využití světově známého fenoménu sv. Jana Nepomuckého pro rozvoj cestovního ruchu na území Nepomucka

2 355 895,76

Občanské sdružení Receptt

První příprava a realizační fáze projektu Česko-bavorský Geopark na území Plzeňského kraje - Projekt vzniku GeoPark

504 000,00

Město Sušice

Institucionální podpora cestovního ruchu

604 380,00

Klub českých turistů Plzeňského kraje

9. turistická olympiáda IVV

1 000 000,00

Místní organizace Českého rybářského svazu Plzeň 3eCity

Plzeňská udice

500 000,00

Město Klatovy

Studie zatraktivnění městských lázní a kempu

424 000,00

Město Domažlice

Jubilejní rok Chodských slavností 1955-2005

507 635,52

 

V rámci 1.kola výzvy bylo rozděleno 8 895 911 Kč na realizaci 8 schválených projektů. Pro druhé kolo výzvy k předkládání akcí do tohoto grantového schématu zbývá k rozdělení 6 418 653 Kč. Výzva bude vyhlášena na podzim roku 2005.

 

 

Manažerem GS:

Michaela Reiserová, referent GS  tel.: 377 195 319      e-mail: michaela.reiserova@kr-plzensky.cz

 

V příloze naleznete celý text 1.výzvy do grantového schématu včetně dokumentace, která byla pro 1.kolo výzvy platná.

 

Soubory ke stažení