Podpora veřejných subjektů při rozvoji služeb v cestovním ruchu v PK

3.výzva GS 4.1.2 VS / 1.8.-8.9.2006

V rámci třetího kola výzvy byly schváleny 3 projekty o celkové výši dotace necelých 7 milionů korun.

2.výzva GS 4.1.2 VS / 1.9.-27.10.2005

Podporu získaly 3 projekty, na jejichž realizaci byla schválena celková částka 6,42 milionu korun.

1.výzva GS 4.1.2 VS / 3.1.-4.4.2005

Výzva k předkládání akcí do grantového schématu probíhala od počátku ledna do začátku dubna 2005. Z 10 přijatých projektových žádostí byla dotace schválena 8 projektům v celkové výši necelých 9 milionů korun.