Adresář středisek volného času

obrazek
02. června 2020 10:01, aktualizováno 19. října 2023 09:05, Mgr. Ludmila Novotná

Střediska volného času poskytují zájmovou činnost zaměřenou na různé oblasti činností dětem, mládeži, pedagogickým pracovníkům i další veřejnosti, a to formou pravidelné činnosti (zájmové kroužky, kurzy, oddíly), příležitostné činnosti (akce pro veřejnost – vystoupení, výstavy, dny otevřených dveří), spontánních aktivit (otevřené kluby), táborů a pobytových akcí, soutěží, osvětové činnosti i individuální práce. SVČ nabízejí také vzdělávacími programy, které navazují na rámcové vzdělávací programy škol, spolupracují s mateřskými, základními i středními školami, s dětskými domovy, nestátními neziskovými organizacemi, veřejnými institucemi, orgány státní správy a samosprávy, s firmami, regionálními médii a v neposlední řadě s rodiči dětí a mládeže. Všechny činnosti jsou plně v souladu s vyhláškou MŠMT č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.

Střediska volného času jsou zřízena jako příspěvkové organizace obcí (samostatně nebo jako součásti škol) či Plzeňského kraje. Na území kraje působí dále jedno zařízení, jehož zřizovatelem je církevní organizace. Střediska nepůsobí jen v obcích, kde sídlí, ale mají svá pracoviště také v okolních obcích a městech.

Přehled Středisek volného času podle zřizovatelů


Sídla: Blovice, Domažlice, Horažďovice, Horní Bříza, Klatovy, Kralovice, Nýrsko, Nýřany, Planá, Plasy, Plzeň, Přeštice, Rokycany, Stod, Stříbro, Sušice, Tachov, Třemošná, Velhartice a Žihle.

V příloze naleznete adresář SVČ (DDM) s kontakty na jejich ředitele a vedoucí.


Odkazy na weby jednotlivých SVČ (DDM):Soubory ke stažení