2. ročník konference primární prevence rizikového chování se zabýval bezpečným klimatem ve škole i mimo ni

obrazek
07. ledna 2022 10:27, Ing. Danuše Jedličková

Zajímavé workshopy a poutavé přednášky mohly shlédnout účastníci konference primární prevence rizikového chování Plzeňského kraje dne 23. 11. 2021. Jednalo se o již druhý ročník, který díky epidemiologicé situaci proběhl v online prostředí.

Spektrum témat bylo velice široké a účastníci si tak mohli vybrat dle svého uvážení, co je aktuálně zajímá a spadá do jejich kompetencí v rámci pracovní náplně. Příspěvky byly situovány do hlavního sálu, který byl streamovaný na facebooku Plzeňského kraje, na souběžné příspěvky v malých sálech (workshopy, přednášky či moderované diskuze) se účastníci konference museli předem přihlásit.

Hlavním tématem konference bylo bezpečné klima ve škole, ale i mimo ni. Účastníci se dozvěděli, jak na prevenci duševního zdraví, jak by měl učitel pracovat s klimatem ve třídě, jak zamezit předčasným odchodům ze vzdělávání, co je a jak vypadá supervize ve školství. Mezi vážnější témata pak patřilo téma domácího násilí a prevence rizikového seznamování dětí v kyberprostoru. Neopomnělo se také na přínosy akčního plánování pro oblast inkluze v Plzeňském kraji.

Konference byla financována v rámci projektu „Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Plzeňského kraje“, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_002/0000156. Organizačně se na ní kromě pracovníků KÚPK podíleli metodici prevence v PPP Plzeň, pracovníci Centra protidrogové prevence a terapie a POINT 14. Technicky ji zajistilo Studio zamlklých mužů. Přihlásilo se cca 140 účastníků a na facebooku Plzeňského kraje mělo přes 1.000 zhlédnutí.

Přednášky můžete shlédnout na webu Plzeňského kraje v odkazech níže.

Domácí násilí: http://media.plzensky-kraj.cz/player.php?rendition=f4f1f050-a897-421e-98b0-ca73ee683708&recording=f5e5d851-8d47-4721-b83c-d811c5e93b37
SEPA: http://media.plzensky-kraj.cz/player.php?rendition=082d43d2-fc0c-4a12-aa7f-d80ccdb5f05a&recording=f5e5d851-8d47-4721-b83c-d811c5e93b37
Zipyho a Jablíkovo kamarádi: http://media.plzensky-kraj.cz/player.php?rendition=292d04f9-ae57-4bd8-81bc-79e9b9c9d696&recording=f5e5d851-8d47-4721-b83c-d811c5e93b37
Role ředitele při tvorbě klimatu školy: http://media.plzensky-kraj.cz/player.php?rendition=9c45527e-3c6e-42a8-a751-fdeaf5f0d937&recording=f5e5d851-8d47-4721-b83c-d811c5e93b37
Práce třídního učitele s klimatem třídy v postcovidové době: http://media.plzensky-kraj.cz/player.php?rendition=e7b1ed00-7852-4fd2-bf49-b81d57a37bc4&recording=f5e5d851-8d47-4721-b83c-d811c5e93b37
Přínosy akčního plánování pro oblast inkluze v PK: http://media.plzensky-kraj.cz/player.php?rendition=faaa2ac0-0da9-498a-ad1d-50d141ba3b7e&recording=f5e5d851-8d47-4721-b83c-d811c5e93b37
Prevence rizikového seznamování dětí v kyberprostoru: http://media.plzensky-kraj.cz/player.php?rendition=70780983-6804-4af6-a717-4ad31b5d6a57&recording=f5e5d851-8d47-4721-b83c-d811c5e93b37
Přednáška: Supervize ve školství: http://media.plzensky-kraj.cz/player.php?rendition=c25e2cb3-b4ac-4e74-bb9b-f412327d6c41&recording=f5e5d851-8d47-4721-b83c-d811c5e93b37
Ředitel naživo: http://media.plzensky-kraj.cz/player.php?rendition=9bfb6755-59df-47e9-9575-3e9882fa2580&recording=f5e5d851-8d47-4721-b83c-d811c5e93b37