Середня освіта на Пльзенщині / Střední školství v Plzeňském kraji

obrazek
22. března 2022 06:29, aktualizováno 24. března 2022 13:49, Ing. Zuzana Švehlová

На навчання до чеської середньої школи можна прийняти абітурієнта, який закінчив 9 років.
Ми пропонуємо 3-річні курси зі свідоцтвом про навчання (ремесло) та 4-річні курси з здобуттям здобуття іспиту, які дають право на навчання в університеті (коледжі).

Ke studiu na české střední škole je možné přijmout uchazeče, který splnil 9 let školní docházky.
Nabízíme 3leté učební obory s výučním listem (řemeslo) a 4leté studijní obory s maturitní zkouškou, které opravňují ke studiu na univerzitě (vysoké škole)

Професійне спрямування / Obory vzdělávání v Plzeňském kraji:
ЕКОЛОГІЯ / Ekologie
ІНФОРМАТИКА / Informatika
машинобудування / Strojírenství
ЕЛЕКТРОТЕХНІКА / Elektrotechnika
ПОСЛУГИ ПО ОДЯГУ / Oděvnictví
ПОСЛУГИ ПО МЕБЕЛІ / Nábytkářství
БУДІВНИЦТВО/ Stavebnictví
ТРАНСПОРТ / Doprava
СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО / Zemědělství
ВЕТЕРИНАРІЯ / Veterinářství
ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я / Zdravotnictví
ЕКОНОМІКА / Ekonomika
ГАСТРОНОМІЯ / Gastronomie
ТОРГІВЛЯ / Obchod
ПРАВО / Právo
ПЕРУКАРСТВО, КОСМЕТИКА / Kadeřnictví, kosmetika
ПЕДАГОГІКА / Pedagogika
ЛІЦЕЙ / Lyceum
ГІМНАЗІЯ / Gymnázium
МИСТЕЦТВО / Umění

ДЕТАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ / PODROBNÉ INFORMACE

Прийом учнів можливий з вересня 2022 року на перший курс – заявка
Заявка подається директору школи до 5 квітня 2022 р. Абітурієнт може обрати дві школи.
При прийомі на середню освіту іноземець може замінити документи, що підтверджують здобуття попередньої освіти, афідевітом, якщо у нього немає документів.

Uchazeče  je možné přijmout od září 2022 do prvního ročníku - přihláška ke studiu  
Přihláška se podává řediteli školy do 5. 4. 2022. Uchazeč si může vybrat dvě školy.
V přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání může cizinec nahradit doklady prokazující získání předchozího vzdělání čestným prohlášením, pokud doklady nemá.


Учні, які перебували в Україні в 10 або 11 класах, можуть бути зараховані до середньої освіти негайно - заява
Uchazeče, kteří byli na Ukrajině v 10. nebo 11. třídě je možné přijmout ke střednímu vzdělávání ihned - přihláška ke studiu.
Galerie

Soubory ke stažení