Soutěže

04. června 2014

Plzeňský kraj hostil celostátní kolo Středoškolské odborné činnosti

Ve dnech 13. až 15. června 2014 proběhlo v Plzeňském kraji za účasti ministra školství, mládeže a tělovýchovy, PhDr. Marcela Chládka, MBA, a náměstka hejtmana Plzeňského kraje, Jiřího Stručka, celostátní kolo Středoškolské odborné činnosti ...

27. září 2013

Ocenění nejúspěšnějších žáků, jejich pedagogů a škol

Setkání nejúspěšnějších řešitelů předmětových, uměleckých a odborných soutěží, kteří reprezentovali Plzeňský kraj, se uskutečnilo 25. září 2013. Mimořádně nadaní žáci přišli v doprovodu svých pedagogů, kteří rovněž převzali děkovné listy a dárky z rukou náměstka hejtmana Plzeňského kraje pro oblast ekonomiky a financí, pana Václava Šlajse.

07. listopadu 2012

Ocenění nejúspěšnějších žáků, jejich pedagogů a škol za školní rok 2011/2012

Setkání nejúspěšnějších reprezentantů Plzeňského kraje ve vědomostních a dovednostních soutěžích se uskutečnilo 27. září 2012. Pozvaní žáci se umístili na medailových pozicích v celostátních a mezinárodních kolech předmětových olympiád a na nejvyšších příčkách v národních kolech dovednostních soutěží. Mimořádně nadaní žáci a jejich pedagogové převzali děkovné listy a dárky z rukou náměstka hejtmana PK pro oblasti školství, mládež, sport a ekonomika, Jiřího Stručka.

17. května 2012

Plzeňský kraj hostil celostátní finále Zeměpisné olympiády

Do Plzně se sjelo 56 nejlepších mladých geografů - vítězů krajských kol Zeměpisné olympiády - z celé České republiky. 16. května 2012 se zde totiž konalo celostátní kolo soutěže. Tuto významnou akci podpořil ze svého rozpočtu také Plzeňský kraj. Nejúspěšnějším ze čtveřice reprezentantů našeho kraje byl ...

08. září 2010

Radní Jiří Struček ocenil úspěchy žáků škol Plzeňského kraje

Dne 2. září 2010 se Jiří Struček, radní Plzeňského kraje pro oblasti školství, mládež a sport, setkal s nejúspěšnějšími řešiteli předmětových soutěží. Pozvaní žáci se umístili na medailových pozicích v celostátních kolech, jeden žák dosáhl výjimečných výsledků v krajských kolech. Několik z nich dokonce reprezentovalo náš kraj na mezinárodních kolech soutěží.