Školství a sport

Sběr dat a podkladů pro zpracování Výroční zprávy o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Plzeňském kraji za školní rok 2019/2020

V termínu 21.9. - 2.10. 2020 bude proveden, prostřednictvím systému KEVIS, sběr potřebných podkladů pro zpracování výroční zprávy od jednotlivých škol a školských zařízení zřízených obcemi, krajem, církví i soukromými osobami na území Plzeňského kraje...

Žádost o přezkoumání výsledku nebo průběhu maturitní nebo závěrečné zkoušky

Každý, kdo konal závěrečnou zkoušku nebo maturitní zkoušku, může písemně požádat krajský úřad o přezkoumání průběhu a výsledku této zkoušky...

Organizace školního roku 2020/21 v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích

Organizace školního roku 2020/21 v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích...

Plzeňský kraj má vizi vzdělávání pro rok 2035

„Poznávej! Inspiruj! Propojuj!“ je nové motto, které vzniklo v souvislosti s tvorbou vize Plzeňského kraje v oblasti vzdělávání v roce 2035. Tato iniciativa se zrodila v rámci diskuse na Pracovní skupině Vzdělávání pro území Plzeňského kraje, díky které byla vytvořena dočasná platforma Vize 2035, jež se od února do září 2019 pravidelně scházela a pracovala na podobě dokumentu Vize vzdělávání v Plzeňském kraji v roce 2035.

Volná místa na středních školách v Plzeňském kraji

Průběžně aktualizovaný přehled volných míst na středních školách v Plzeňském kraji naleznete zde...