Z Merkuru a Boffinu stavěli i letos žáci v soutěži Technika má zlaté dno

obrazek
20. října 2023 09:26, Bc. Eva Mertlová

Tradiční soutěž Technika má zlaté dno, kdy žákovské týmy sestavují soutěžní výrobky ze stavebnic Merkur a Boffin, oživila společenský sál SOU elektrotechnického v Plzni. Celkem 17 týmů představilo pak komisi povinný výrobek, kterým byl v letošním roce funkční delta manipulátor „Tripod“. V letošním roce šlo již o 11. ročník soutěže, kterou organizuje Plzeňský kraj v rámci podpory technických oborů v kraji.

Žákovské týmy jsou vždy tvořeny dvěma žáky ze střední školy a dvěma ze základní školy. Každý tým má na zpracování 4 hodiny, poté výrobek hodnotí komise. K dispozici jim jsou odborní poradci a pomocný tým složený z pedagogů a žáků SOU elektrotechnického Plzeň.

Týmy žáků jsou rozděleny do tří kategorií, a to gymnázia, střední odborné školy a střední odborná učiliště. Na soutěž dohlíží hodnotící komise složená ze zástupců Krajského úřadu Plzeňského kraje, Západočeské univerzity v Plzni, Elektrotechnického cechu Plzeňského regionu, Svazu průmyslu a dopravy a Českého svazu zaměstnavatelů v energetice, která soutěžícím přidělí body podle předem stanovených kritérií. Vítězové si pak z rukou zástupců Plzeňského kraje převzali diplomy a poukázky na nákup elektroniky v hodnotě 4 000 korun (1. místo), 3 000 korun (2. místo) a 2 000 korun (3. místo) a ostatní pak dárkové tašky s upomínkovými předměty.


"Motivovat žáky ke studiu technických oborů je pro Plzeňský kraj velmi důležité. Jsme dlouhodobě krajem s průmyslovou tradicí a potřebujeme, aby v kraji mladí lidé tomuto odvětví věnovali pozornost, aby se v něm vzdělávali a především pak v našem kraji zůstávali. Proto se již na základních školách věnujeme podpoře technického vzdělávání například soutěžemi jako je Technika má zlaté dno, Řemeslo má zlaté dno a podporujeme také řadu robotických soutěží," říká náměstek hejtmana pro oblast školství a sportu Vladimír Kroc, který společně s vedoucí Odboru školství, mládeže a sportu KÚ Plzeňského kraje Jaroslavou Havlíčkovou předával vítězům ceny.


Galerie