Informace z jednání RPK

78. Rada Plzeňského kraje

78. jednání Rady PK - Půlmaraton PK v roce 2024; Nákup dýchacích přístrojů; Motivace pro technické vzdělávání mládeže PK v roce 2023; Arnhemská deklarace v rámci ENCORE konference

67. jednání Rady Plzeňského kraje

Rada PK odsouhlasila záměr provozování nemocnice v Sušici, a to za dvou následujících podmínek. První je, že město Sušice převede, neboli daruje, bezúplatně na kraj movitý i nemovitý majetek ve vlastnictví města Sušice, ve kterém je provozována nemocnice za účelem provozování zdravotnického zařízení, to jest poskytování zdravotních služeb.