Informace z jednání RPK

47. jednání Rady Plzeňského kraje

Tisková zpráva k 47. jednání Rady Plzeňského kraje ze dne 22. srpna 2022.

46. jednání Rady Plzeňského kraje

Tisková zpráva k 46. jednání Rady Plzeňského kraje ze dne 28. července 2022.

45. jednání Rady Plzeňského kraje

Tisková zpráva k 45. jednání Rady Plzeňského kraje ze dne 29. června 2022.

41. jednání Rady Plzeňského kraje

Tisková zpráva ze 41. jednání rady Plzeňského kraje ze dne 23. května 2022.

39. Jednání Rady Plzeňského kraje

Rada Plzeňského kraje vzala na vědomí závaznou přihlášku k pořadatelství Her XI. zimní olympiády dětí a mládeže v ČR 2025, odsouhlasila její podání a uložila členu rady pro oblast školství a sportu Vladimíru Krocovi její podepsání. Konečné rozhodnutí o pořadatelství her učiní Český olympijský výbor.