Vyvěšením vlajky České obce sokolské připomíná kraj Památný den sokolstva

obrazek
08. října 2021 11:50, aktualizováno 13:05, Mgr. René Zeithaml

Na budově Krajského úřadu Plzeňského kraje připomněla v pátek 8. října 2021 vlajka České obce sokolské Památný den sokolstva.

Slavnostní vyvěšení vlajky se konalo za účasti hejtmanky Ilony Mauritzové, starostů sokolských žup působících na území kraje – Miroslava Kroce, starosty „Sokolské župy Rokycanovy“ a místostarosty České obce sokolské; Jiřího Soboty, starosty „Sokolské župy Plzeňské“; Jindřicha Schovance, starosty „Sokolské župy Šumavské“ a dalších zástupců tělocvičných jednot. Předcházelo mu přijetí významných hostů na krajském úřadě hejtmankou a diskuse o úloze, významu a činnosti sokolstva v rámci plzeňského regionu.

Významným dnem České republiky se den 8. října stal v roce 2019 a já, coby poslankyně Parlamentu České republiky, jsem pro něj před třemi roky ráda hlasovala. Vždyť Sokol funguje stejně jako v minulosti i dnes podle své základní myšlenky – jde mu o harmonický rozvoj osobnosti po stránce fyzické i duševní, je hybatelem sportovních a kulturních aktivit všude, kde působí. Děkuji všem župám za jejich obětavou práci, která přináší zdraví, radost z pohybu a života všem generacím. Je to záslužná práce, která si žádá vysokého společenského ocenění,“ řekla hejtmanka Ilona Mauritzová. Vyzdvihla rovněž úlohu Sokola pro dnešek: „Vytváření stability a jistoty v prostředí důvěryhodného kolektivu, do kterého může v dnešní době mládež přijít, je velmi důležité a je to nedocenitelná věc,“ uvedla doslova.

Zároveň připomněla, že si Sokol prošel nelehkou dobou. Snahy ukončit jeho činnost zažil během protektorátu i v padesátých letech, kdy jej tehdejší ÚV KSČM zakázal. K znovuzaložení obce sokolské došlo až v roce 1990.

Letošní památný den je pak o to významnější, že je zároveň připomenutím 80. výročí dne, kdy zastupující říšský protektor Reinhard Heydrich, krátce po svém vstupu do protektorátu (27. září 1941), zahájil faktickou likvidaci obce sokolské. Sokolové tímto aktem vzpomínají na padlé bratry a sestry ve 2. světové válce i na členy spolku, kteří obětovali svůj život v řadách československých legií bojujících za vznik samostatného státu, stejně jako na sokoly a sokolky z řad 3. odboje.
Galerie