Výstava zavádí do barokní krajiny

obrazek
05. října 2023 13:12, Bc. Patrik Pátek

Do 17. října 2023 bude před budovou Konzervatoře v Kopeckého sadech v Plzni k vidění nevšední výstava „KRAJINOU v podobenstvích POUTNÍCH CEST“ s podtitulem „Nejen o barokní krajině a vnímání jejího poutního rozměru v místech i podobenstvích na cestách Plzeňským krajem.“ Součástí projektu realizovaného Plzeňským krajem a sdružením ENVIC je i vydání stejnojmenné publikace a série videí.

Výstava z krajinářsko-estetického pohledu představuje poutní a sakrální rozměr naší krajiny. Ukazuje možné působení a zároveň vnímání takové krajiny poutníky, kteří ji svými cestami naplňovali a tvořili, i její působení a význam v naší současnosti. Zároveň uvažuje nad možnými poutními podobenstvími, kdy člověk nekráčí v procesí k poutnímu chrámu, ale symbolika prožitku může být podobná.

„Když si výstavu i publikaci prohlížíte, jako by vás fotografie a čtení textů vtáhlo do jiného světa. Je to ale vlastně svět, v kterém dodnes žijeme, je to krajina okolo nás se svými poutními příběhy a otisky v ní, svět, který je snad zčásti stále i v nás, jen jej v dnešní rychlé době nevnímáme. Po předchozí spolupráci se sdružením Envic je to další krásné a poutavé poznávání i prezentace našeho Plzeňského kraje,“ říká o tomto projektu Petr Vanka, náměstek hejtmana Plzeňského kraje pro oblast regionálního rozvoje, IT a evropských záležitostí.


V rámci výstavy se na dvaceti velkoformátových panelech může veřejnost těšit na krajinářsky zaměřený pohled na krásy Plzeňského kraje. „Na výstavě a posléze i v publikaci a videích uvidíte známá místa přímo i nepřímo spojená s fenoménem poutnictví i řadu míst méně známých se zamyšleními nad „poutními podobenstvími“, jak předesílá i samotný název projektu. Nejzajímavější je ale myslím to, co se odehrává posléze, po zhlédnutí a přečtení. Člověk jako kdyby najednou opravdu objevoval nový svět, přesto že je to ten samý svět, v kterém žije,“ doplňuje Jan Přibáň, vedoucí odboru fondů a programů EU Krajského úřadu Plzeňského kraje, pod jehož odbor příprava a realizace výstavy spadá.

Projekt vznikl ve spolupráci s plzeňským sdružením ENVIC a za obsahem i formou stojí jeho člen, Václav Čubr, který myšlenku dále představuje: To, co nás láká k cestám po naší krásné krajině, je mnohdy ukryto právě v odkazu tradice poutních cest a míst. Tato výstava, publikace i videa se snaží být inspirací ke zpomalení a „poutní“ krajinu nepoznávat jen skrze historii jejích míst, ale i cestou přímého vnímání skrze cit. Vnímání krajiny a symbolika poutních cest je věc, kterou stále i nevědomě v nějaké hloubce cítíme. Mizí-li tento rozměr v krajině, mizí i v nás a stejně tak naopak. A pak postupně zjišťujeme, že necítíme pocit domova ani nevíme, kam jít. A dodává: „Bude radostí, pokud projekt „KRAJINOU v podobenstvích POUTNÍCH CEST“ a jeho myšlenka zaujme a svým dílem přispěje k objevování, poznání, zachování a rozvoji krásy naší krajiny, země“.

Výstava je venkovní a volně přístupná pro širokou veřejnost od 4. do 17. října 2023 a představuje výběr z témat, myšlenek a míst stejnojmenné publikace o osmdesáti stranách, která bude mít slavnostní křest vodou z poutního místa Šumavy společně se zahájením výstavy. Třetí součástí projektu je série videí, která budou posléze postupně zveřejňována.

Projekt volně navazuje na předešlý úspěšný projekt „SKRYTÁ ŘEČ KRAJINY Plzeňského kraje“.
 


Galerie