Výbor GRETA monitoruje v ČR obchodování s lidmi

obrazek
02. listopadu 2023 15:05, Bc. Eva Mertlová

V rámci Úmluvy Rady Evropy o opatřeních proti obchodování s lidmi navštívili ve čtvrtek 2. listopadu 2023 Plzeňský kraj zástupci Výboru GRETA, který monitoruje prostředí a hodnotí provedení Úmluvy v České republice. Hejtman Rudolf Špoták, zástupci PČR, ministerstva spravedlnosti a neziskových organizací seznámili delegaci s regionální situací v kraji v oblasti nejen obchodování s lidmi, ale také související nelegální migrací a sexuálním vykořisťováním. 

Společně s hejtmanem Rudolfem Špotákem představili situaci v Plzeňském kraji zástupci Policie ČR za odbory pracující v gesci cizinecké policie, zasahující nelegální migraci, nelegální zaměstnávání a také sexuální vykořisťování. Praxi do debaty vnesli také zástupci neziskových organizací, kteří v terénu pracují přímo s dotčenými oběťmi.

"Obchod s lidmi a nelegální migrace souvisí s řadou další kriminality, pro nás je proto takové setkání přínosem z pohledu zkušeností a doporučení řady dalších zemí Evropy. Vnímám takovou možnost jako velmi zajímavou pro výměnu zkušeností z praxe jiných států a především i oblastí, kde bychom se mohli inspirovat a tuto trestnou činnost nějakým způsobem potlačovat. Na druhou stranu jsme zástupcům Výboru GRETA předali naše zkušenosti z praxe v době, kdy vypukl konflikt na Ukrajině a my jsme čelili nové vlně migrace a s ní také rostoucímu nelegálnímu zaměstnávání či dalšímu vykořisťování," říká hejtman Rudolf Špoták.


Zástupci Výboru GRETA se během své návštěvy České republiky od 30. října do 3. listopadu 2023 setkali nejen se zástupci státních institucí ale také se zástupci občanské společnosti, nevládního sektoru, poslanci či poradními orgány vlády i ombudsmanem. Další aktivitou Výboru je také posoudit plnění mezinárodněprávních závazků hodnoceného státu na úrovni regionální, proto v tomto druhém kole hodnocení provádění Úmluvy v ČR zvolil Výbor GRETA Plzeňský kraj.Galerie