Vítězové soutěže Stavba roku Plzeňského kraje 2019

obrazek
09. září 2020 14:52, Mgr. René Zeithaml

Titul Stavba roku Plzeňského kraje 2019 získala Lokalita Bolevec určená pro bydlení v samostatných rodinných domech se zahradou a novostavba administrativní budovy Konplan, obě v Plzni. Ta se stala zároveň vítězem internetového hlasování, a zasloužila si tak Cenu veřejnosti. Cenou poroty její členové ohodnotili novou knihovnu ve Spáleném Poříčí a Čestným uznáním rekonstrukci mateřské školy v Klenčí pod Čerchovem. Cenu hejtmana Plzeňského kraje si odnesla Rekonstrukce mostu na trati Pňovany – Bezdružice a primátor města Plzně udělil cenu Bytovému domu Sylván v Plzni. Krajská hospodářská komora v Plzeňském kraji ocenila Bytový dům v Radyňské ulici v Plzni a Svaz podnikatelů ve stavebnictví zase Bytový dům Papírnická v Plzni. Letošní ročník soutěže nově získal záštitu Ministerstva průmyslu a obchodu.

Odborná porota soutěže Stavba roku Plzeňského kraje letos posuzovala celkem 37 přihlášených děl. Z nich 19 nominovala na ceny, které byly slavnostně předány 8. září 2020 v Měšťanské besedě v Plzni. Z nominací porota zvolila dvě vítězné stavby. Titul Stavba roku Plzeňského kraje 2019 udělila rodinným domům v Lokalitě Bolevec v Plzni podle architektonického návrhu projectstudia8. Rozmístění domů na okraj pozemků nahrazuje 3,5 m vysoké protihlukové stěny, které by tu jinak musely vzniknout. „Ocenili jsme zejména originální schéma zástavby a výrazově čistou soudobou architekturu, která dokázala navázat na půvab starých statků a usedlostí,“ vysvětlil předseda poroty Miloslav Michalec.

Titul Stavba roku Plzeňského kraje 2019 si odnesla nová administrativní budova firmy Konplan v Plzni na Borských polích, a to za originální návrh ateliéru PRO-STORY a přesvědčivou realizaci. Vyniká unikátní fasádou tvořenou kovovými lamelami, které jsou místy prolomeny ostrůvky zeleně. „Cenu jsme udělili za suverénní architektonický počin, jenž – i díky svým urbanistickým kvalitám – výrazně překonává měřítko regionu,“ řekl o stavbě člen odborné poroty Petr Klíma. Titul slavnostně předal náměstek ministra průmyslu a obchodu Ing. Eduard Muřický, jako zástupce ministerstva, pod jehož záštitou se letošní ročník soutěže nově koná.

Stavba Konplan se líbila také lidem, kteří hlasovali na webových stránkách soutěže. Získala největší počet hlasů a vysloužila si Cenu veřejnosti. Celkem se do hlasování zapojilo 2638 lidí a nejúspěšnější stavba Konplan oslovila přes 400 z nich. „Osobně si myslím, že budova je velmi krásná a je takovým high lightem ve svém okolí. Podařilo se zde najít optimální rovnováhu mezi funkčními požadavky Konplanu a požadavky na zajímavý městský design,“ doplnil Stephan Kronmüller, zakladatel a jednatel firmy Eurosoftware, s.r.o., která je partnerem celé soutěže.

V soutěži se udělovala také další ocenění. Cenu poroty za přirozené začlenění nové stavby do historického centra obce a za citlivý interiér získala Knihovna města Spálené Poříčí. Čestné uznání porota udělila rekonstrukci Přírodní zahrady a budovy mateřské školy v Klenčí pod Čerchovem, u které vyzdvihla hlavně nápadité řešení zahrady s herními a zážitkovými prvky z přírodních materiálů, využívajícími dešťovou vodu.

Cenu hejtmana si odnesla rekonstrukce mostu na trati Pňovany – Bezdružice. Výměna nýtované konstrukce z počátku 20. století za soudobé ocelové řešení, které svým tvarem navazuje na historický most, výrazně zlepšila parametry železniční trati. „Všechny mosty v sobě nesou symboliku spojení, překonání překážek a navázání kontaktu. Navíc jsou mosty často stavebními unikáty, mezi které opravený železniční most přes přehradu Hracholusky určitě patří. Díky rekonstrukci vynikla nejen ocelová konstrukce mostu, ale vzniklo ještě další spojení, a to díky lávce pro cyklisty,“ uvedla náměstkyně vykonávající funkci hejtmana Marcela Krejsová.

Primátor města Plzně ocenil Bytový dům Sylván v Plzni za přesvědčivou a čistou architektonickou formu s pravidelnými rastry oken, balkonů a stínících prvků a s parkově upraveným vnitroblokem. „Jsem rád, že Cenu primátora mohu udělit právě bytovému komplexu, za nímž stojí architekti Jiří Zábran a Patrik Novák. Přestože jde vlastně o jednoduchou stavbu, dokáže zaujmout a nadchnout. Nepotřebuje k tomu přitom barevnou fasádu ani drahé materiály, základem je koncept založený na bílé a práci s jednoduchými liniemi. Za mě je to skvělá práce,“ uvedl primátor Martin Baxa.

Také Cenu Krajské hospodářské komory v Plzeňském kraji získala stavba určená pro bydlení. „Bytový dům v Radyňské ulici si cenu zasloužil zejména za to, jak se svým netradičním řešením vymezuje vůči často banálnímu pojednání fasád zateplovaných domů. Zvenčí překvapuje syrovými plechovými deskami s rezavou patinou a přitom zapadá do kontextu ulice, zformované v závěru 19. století. Je třeba ocenit také jeho obytné kvality,“ řekl předseda představenstva Petr Chvojka.

Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR udělil cenu rovněž bytovému domu. Obytný celek Papírnická v Plzni nabízí klidné nádvoří se stromy, bez parkovacích míst, která jsou umístěna v jiné části budovy. Soukromé prostory bytů i vnitroblok s velkorysou společnou terasou se tu otevírají směrem k řece Radbuze.

Přihlášené, nominované i oceněné stavby a další informace o soutěži jsou zveřejněné na www.stavbarokupk.cz.


Přehled cen a oceněných staveb v soutěži Stavba roku Plzeňského kraje 2019


Titul Stavba roku Plzeňského kraje 2019
Novostavba KONPLAN s.r.o., Plzeň
Titul Stavba roku Plzeňského kraje 2019 je udělen za suverénní architektonický počin, jenž – i díky svým urbanistickým kvalitám – výrazně překonává měřítko regionu.

Lokalita Bolevec, Plzeň
Titul Stavba roku Plzeňského kraje 2019 je udělen za originální schéma zástavby a výrazově čistou soudobou architekturu, která dokázala navázat na půvab starých statků a usedlostí.

Cena poroty
Knihovna města Spálené Poříčí
Cenu poroty v soutěži Stavba roku Plzeňského kraje získává zejména za doplnění nové stavby do celkového kontextu historické zástavby v centru obce a rovněž za citlivě řešený interiér.

Čestné uznání poroty
Přírodní zahrada a budova mateřské školy, Klenčí pod Čerchovem
Čestné uznání poroty soutěže Stavba roku Plzeňského kraje získává za nápadité řešení zahrady mateřské školy, která má nejlepší předpoklady rozvíjet vnímání nejmladší generace a vzdělávat ji.

Cena hejtmana Plzeňského kraje
Rekonstrukce mostu v km 1,429 trati Pňovany – Bezdružice
Cenu hejtmana Plzeňského kraje získává především za invenční technické řešení rekonstrukce historického mostu a za doplnění atraktivní lávky zvyšující průchodnost územím.

Cena primátora města Plzně
Bytový dům Sylván, Plzeň
Cenu primátora města Plzně získává za soudobý vstup do lokality a vytvoření nové vrstvy obytné zástavby Vinic a Sylvánu, za přesvědčivou architektonickou formu a doplnění obytné části o parkově upravený vnitroblok.

Cena Krajské hospodářské komory v Plzeňském kraji
Bytový dům v Radyňské ulici, Plzeň
Cenu Krajské hospodářské komory v Plzeňském kraji získává pro sílu své formy, výrazovou pestrost, a rovněž za své obytné kvality.

Cena Svazu podnikatelů ve stavebnictví
Bytový dům Papírnická, Plzeň
Cenu Svazu podnikatelů ve stavebnictví získává za soudobě řešený obytný celek, který směrem k řece otevírá nejen soukromé prostory bytů, ale i poloveřejný prostor terasy a vnitrobloku.

Cena veřejnosti
Novostavba KONPLAN s.r.o., Plzeň


Odborná porota
Ing. Milan Froněk – na návrh Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR
Ing. arch. Miloslav Bokota – člen poroty působící mimo Plzeňský kraj
Mgr. Ing. arch. Petr Klíma – na návrh Obce architektů
Ing. arch. Aleš Kubalík – člen poroty působící mimo Plzeňský kraj
Ing. arch. Miloslav Michalec – na návrh Krajského úřadu Plzeňského kraje
Ing. arch. Edita Míková – na návrh Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně
Ing. Jaromíra Škublová – na návrh České komory autorizovaných inženýrů a techniků


O soutěži Stavba roku Plzeňského kraje
Vyhlašovateli soutěže Stavba roku Plzeňského kraje jsou Plzeňský kraj a město Plzeň, odborným garantem je Krajská hospodářská komora v Plzeňském kraji.
Spoluvyhlašovateli jsou Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT), Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR a Obec architektů.
Soutěž se koná pod záštitou hejtmana Plzeňského kraje Josefa Bernarda, primátora města Plzně Martina Baxy a Ministerstva průmyslu a obchodu.
 


Galerie