V Plzni se otevřelo unikátní centrum pro asistivní technologie

obrazek
19. října 2023 16:41, aktualizováno 16:42, Bc. Eva Mertlová

Celorepubliková sociální služba tísňové péče s názvem Dohled na dosah dnes otevřela v Plzni na Klatovské třídě 1383/55 regionální kontaktní místo. Nabízí jedinečné ukázkové prostory s novými asistivními technologiemi, které slouží seniorům jako podpůrný nástroj ke zvýšení kvality jejich života a prodlužují jejich pobyt v přirozeném prostředí. Tísňová péče má svým klientům zprostředkovat neodkladnou pomoc skrze SOS tísňové tlačítko a podpořit jejich pocit bezpečí a jistoty i pomocí dalších moderních technologií.

Organizace Dohled na dosah, z. s., se soustředí na hledání nových cest a řešení, které posilují soběstačnost osob a usnadňují domácí i institucionální péči. V centrech jsou k vidění, seznámení a vyzkoušení ukázky ověřených produktů, které prošly interním procesem testování. Plzeňské centrum Dohledu na dosah přináší jedinečný prostor, kam mohou zájemci, klienti, formální i neformální pečující nebo studenti chodit hledat informace a pomoc, vzdělávat se a rozvíjet se. Jde o první plně vybavené regionální centrum svého druhu v České republice, další vznikne do konce letošního roku v Ostravě. V plánu je také otevření center v Praze a Valašském Meziříčí.

Každé centrum tak bude fungovat jako „improvizovaný byt“, kde si zájemci mohou vyzkoušet, co vše jsou jim schopny moderní technologie zabezpečit a jak je používat v praxi. Regionální kancelář bude zároveň poskytovat poradenství a inspiraci také pro neformální pečující, odborníky v sociální oblasti a zástupce municipalit.

„Asistivní technologie mohou být pro sociální služby i pečující velmi zajímavým nástrojem, který ale bohužel u nás zatím nebyl kvůli neznalosti a neexistujícímu standardu kvality ve větší míře využíván. Je proto skvělou zprávou hlavně pro klienty, že v ČR již působí organizace, která se vývojem, testováním a šířením takových moderních technologií zabývá, a to přímo v prostředí sociálních služeb. Dohled na dosah šíří své znalosti i prostřednictvím dalšího vzdělávání pečujících a jako jediná organizace nabízí kurz práce s asistivními technologiemi akreditovaný u MPSV,“ uvedl ministr práce a sociálních věci Marian Jurečka (KDU-ČSL).

Služba neziskové organizace Dohled na dosah se vyznačuje progresivním přístupem ve využívání moderních a asistivních technologií v oblasti sociálních služeb. Cílem začleňování technologických prvků je prevence a snížení zdravotních i sociálních rizik tak, aby osoby s nepříznivou situací mohly co nejdéle setrvat ve svém přirozeném sociálním prostředí. Doma mohou využívat například tísňové tlačítko, které umožňuje obousměrnou hlasovou komunikaci, a dále na míru přizpůsobené dohledové systémy, jež pomocí čidel a kamer sledují činnosti člověka v jeho domácnosti, přístroj pro měření kvality ovzduší, zařízení monitorující zdravotní stav, podložku sledující přítomnost osoby na lůžku a její polohování a různé aktivizační nástroje.


„Unikátnost služby spočívá v komplexním přístupu k monitorování uživatele. Nasazením prvků asistivních technologií zvyšujeme jeho bezpečnost a snižujeme rizika, která přináší věk nebo náhlé zhoršení zdravotního stavu. Naše řešení jsou vhodná jak pro pobytové a terénní sociální služby, tak pro domácí prostředí daného člověka a pomoc neformálním pečujícím. Naše unikátní regionální centra asistivních technologií slouží široké veřejnosti a jsou místem, kde je možné vyzkoušet vhodné a hlavně otestované technologie,“ vysvětluje předsedkyně organizace Dohled na dosah, z. s., Kristýna Hejdová.

Důležitý je také psychologický aspekt. „Asistivní technologie jsou velmi efektivním nástrojem zvýšení kvality života. Prokázalo se, že díky jejich vhodnému nasazení se senioři cítí bezpečněji a mají více sociálních kontaktů. To má obrovský pozitivní vliv na duševní zdraví,“ doplňuje místopředseda Dohled na dosah, z. s., Viktor Kubát.

Prostory regionálního centra Dohledu na dosah budou sloužit také pro školení, odborné praxe a další vzdělávání. Ve spolupráci s výzkumnými organizacemi a výrobci navíc organizace Dohled na dosah prověřuje prostřednictvím interního procesu testování nové technologie, které nesou značku záruky kvality, a zájemci si je v jejích centrech mohou vyzkoušet.

„Kvalitu společnosti poznáme podle toho, jak se stará o ty, jež péči potřebují. Proto je třeba se věnovat dalšímu zlepšení péče o seniory i další, kteří jsou často odkázáni na druhé. Centrum Dohled na dosah nám do Plzeňského kraje vnáší řadu moderních, inovativních
technologií a na nás je tyto uvést do praxe. Velmi důležité také je, aby veřejnost, ti, kteří pečují o své blízké, měla k těmto technologiím přístup. A i tato možnost vyzkoušet si nové pomůcky, je unikátem této regionální kanceláře, která je právě otevřena v Plzni,“ říká hejtman Plzeňského kraje Rudolf Špoták (Piráti).

„U nás v Ostravě otevře Dohled na dosah své centrum 27. listopadu 2023. Na tomto místě se neformálně pečující osoby i pracovníci sociálních služeb z Moravskoslezského kraje budou moci v praxi seznámit s moderními pomůckami, které Dohled na dosah poskytuje,“ dodává náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pro sociální oblast Jiří Navrátil (KDU-ČSL).

Foto: Patrik Pátek
 


Galerie