V Parkhotelu proběhly dny urgentní medicíny

obrazek
28. února 2023 09:04, Bc. Patrik Pátek

V sále kongresového centra Parkhotelu Plzeň se uskutečnil 11. ročník Plzeňských dnů urgentní medicíny (23. - 24. 2.). Zájem posluchačů o letošní ročník byl nadprůměrný.

Program kongresu slavnostně zahájili ředitel Zdravotnické záchranné služby Plzeňského kraje Pavel Hrdlička spolu s hejtmanem Plzeňského kraje Rudolfem Špotákem. „Minulý ročník byla moje první oficiální akce těsně po mém zvolení do funkce. Je mi ctí tady být s Vámi I letos. Práce lékařů a záchranářů si velmi vážím a oceňuji Vaše každodenní nasazení,” uvedl před lékaři hejtman Rudolf Špoták.

I letos si účastníci mohli vyslechnout poutavé přednášky od špičkových odborníků z mnoha oborů. Úvodní blok zahájily přednášky chirurgických oborů a jejich spolupráce se ZZS. Nechybělo ani téma řešení událostí s hromadným postižením osob.

Velmi zajímavým blokem byla psychiatrie a paliativní medicína v terénu, která se práce záchranářů stále více dotýká. Blok ze života ZOS přiblížil nové technické možnosti operačních středisek i velmi nelehkou a palčivou práci operátorů tísňové linky 155.

Že záchranáři jsou jenom lidé, ukázal poslední blok přednášek prvního dne, který ukázal, jak se může vyvinout situace v terénu.

Páteční program posluchače uvedl do právní problematiky týkající se jejich výkonu práce a stěžejních témat. Velmi poutavé přednášky z kriminalistiky a soudního lékařství byly ukončeny nezvyklým přáním ze strany kriminalistů – „Pozor, kam na místě činu šlapeš.”

Dvoudenní blok Plzeňských dnů urgentní medicíny slavnostně ukončil ředitel Zdravotnické záchranné služby.
 


Galerie