V Chodové Plané slavili ocenění Vesnice roku

obrazek
14. srpna 2023 08:28, Bc. Eva Mertlová

Slavnostní vyhlášení výsledků krajského kola soutěže Vesnice roku 2023 se uskutečnilo v sobotu 12. srpna 2023 přímo ve vítězné obci letošního roku, v městysi Chodová Planá. Kromě hlavních cen – symbolických stuh - byly uděleny také diplomy v řadě kategorií. Za Plzeňský kraj udělila komise také Cenu hejtmana a cenu Rady PK. Vítězné obce obdržely také šeky a dotační podporu od kraje a příslušných ministerstev. Plzeňský kraj v letošním roce dominoval soutěži počtem přihlášených obcí, a to celkem 20.

Hodnotící komise navštívila všechny přihlášené obce na přelomu května a června, kdy v časovém intervalu dvou hodin měli zástupci obce možnost odprezentovat své úspěchy na poli společenského života, rozvoje obce, spolupráce místních spolků a organizací, péče o obec, její infrastrukturu, veřejnou zeleň i vzdělávání a další oblasti.

"Toto tradiční slavnostní odpoledne, kdy si obce převezmou symbolická ocenění a také finanční dary, není jen o samotné soutěži. Právě poznávání vítězného místa, setkání starostů i samotných obyvatel, kteří se na životě v obci podílí, to je tím zlatým bonusem soutěže Vesnice roku. A právě malé obce a lidé v nich žijící jsou pomyslnou duší našeho kraje, jsou nositeli tradic a kultury v naší společnosti," uvedl hejtman Plzeňského kraje Rudolf Špoták. Ten společně se svým prvním náměstkem Petrem Vankou, do jehož gesce spadá právě regionální rozvoj, předával řadu ocenění.

Starosta městyse Chodová Planá převzal oficiální ocenění za vítězství v krajském kole soutěže Zlatá stuha. Společně s ním obdržel městys šek od Plzeňského kraje na 300 000 Kč a nárok na čerpání dotace z dotačního titulu Program stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje pro rok 2024. Dalším bonusem pro Chodovou Planou je také dotace 1 mil. Kč od ministerstva pro místní rozvoj.

"Ten pocit vyhrát se špatně popisuje. Určitě je fajn ho zažít. Proto doporučuji, ať se přihlásí, kdo to ještě nezkusil. A zažije si to na vlastní kůži," komentoval ocenění starosta Chodové Plané Luboš Hlačík s tím, že výhru v podobě dotací i finančního daru od kraje rozhodně využije městys v plné výši a nápady se pomalu dávají dohromady.

Krajská hodnotitelská komise během dvouhodinové prezentace obce zavítala např. do místní knihovny, mateřské školy, nově vybudované tělocvičny, sportovního areálu, k cyklostezce, novým seniorským bytům, do hasičské zbrojnice, do nové obytné zóny, areálu společnosti Chodovka, a.s, která se stará o údržbu zeleně v městysi, na hřbitov, který prochází revitalizací zeleně. Návštěva komise končila před rodinným pivovarem Chodovar, kde komisi přivítal nejen pan Plevka, člen rodiny majitelů pivovaru, ale dále i všichni starostové městyse, kteří tuto funkci vykonávali od roku 1990. Podpořit městys v soutěži přijeli i starosta a bývalý starosta německé partnerské obce Störnstein. "Členové komise nás překvapili, když na dotaz, co bylo tím stěžejním bodem vedoucím k našemu vítězství, odpověděli, že všechno. Proto jsme podle komise vyhráli. A to mě velice těší," doplnil starosta vítězné obce letošního ročníku Luboš Hlačík.

Ocenění Vesnice roku je uděleno za celkový vyvážený kontinuální rozvoj a přístup obce k posuzovaným oblastem v rámci soutěže. "V městysi působí celá řada kulturních a sportovních spolků. Hodnotitele zaujala ucelená koncepce rozvoje městyse ve všech posuzovaných oblastech, zejména kultura, sport, zapojování SMART prvků, péče o děti a mládež, mezigenerační pospolitost, zahraniční spolupráce s partnerskou obcí Störnstein, spolupráce s místními podnikateli, důraz na místní historické tradice a péči o kulturní dědictví," říká náměstek hejtmana Petr Vanka.

Modrá stuha za společenský život
obec Krašovice, okres Plzeň-sever – 30 000 Kč od PK, nárok na dotaci 600 000 Kč od MMR
Bílá stuha za činnost mládeže
obec Křenovy, okres Domažlice - 30 000 Kč od PK, nárok na dotaci 600 000 Kč od MMR
Zelená stuha za péči o zeleň a životní prostředí
obec Zvíkovec, okres Rokycany – 30 000 Kč od PK, nárok na dotaci 500 000 Kč od MŽP
Oranžová stuha za spolupráci obce a zemědělského subjektu
obec Velký Malahov, okres Domažlice - 30 000 Kč od PK, nárok na dotaci 600 000 Kč od MMR
Cena hejtmana Plzeňského kraje
obec Strašice, okres Rokycany – 70 000 Kč od PK
Cena Rady Plzeňského kraje
obec Kyšice, okres Plzeň-město – 50 000 Kč od PK
Diplom Vesnická knihovna Plzeňského kraje roku 2023
obec Tymákov, okres Plzeň-město – 20 000 Kč od PK
Diplom za vzorné vedení kroniky
obec Němčovice, okres Rokycany - 20 000 Kč od PK
Diplom za rozvíjení lidových tradic
obec Postřekov, okres Domažlice - 20 000 Kč od PK
Cena naděje pro živý venkov – za místní spolkový život a občanskou společnost v obcích
obec Nezdřev, okres Plzeň-jih - 20 000 Kč od PK
Diplom za příkladnou péči o historickou zástavbu obce
obec Všekary, okres Plzeň-jih - 20 000 Kč od PK
Zlatá cihla v Programu obnovy venkova za příkladné stavby na venkově, realizované v duchu programu obnovy venkova - 20 000 Kč od PK
Kategorie A – obnova či rekonstrukce památkově chráněných objektů a památek místního významu
obec Chlum, okres Plzeň-jih – za obnovu návesní kaple Krista Krále
Kategorie B - obnova či rekonstrukce staveb venkovské zástavby
obec Liblín, okres Rokycany – za přestavbu hospodářského objektu na úřad městyse
Kategorie C – nové venkovské stavby
obec Řenče, okres Plzeň-jih – za výstavbu nové sportovní haly
Diplom za obnovu návesních rybníků
obec Úherce, okres Plzeň-sever
Diplom za mediální obraz obce
obec Rabí, okres Klatovy
Diplom za soustavnou péči o děti a mládež
obec Tlučná, okres Plzeň-sever
Diplom za rozvoj a péči o veřejná prostranství
obec Újezd u Svatého Kříže, okres Plzeň-sever
Diplom za vesnickou pospolitost
obec Staré Sedliště, okres Tachov

Soutěže se mohly zúčastnit všechny obce vesnické charakteru vč. svých místních částí, které mají maximálně 7500 obyvatel a které mají zpracován vlastní strategický dokument zabývající se rozvojem obce. Podání řádně vyplněných přihlášek bylo možné do 28. dubna 2023. Za Plzeňský kraj soutěžilo 20 obcí. V letošním roce šlo o nejvíce přihlášených obcí v kraji ze všech krajů ČR.

O soutěži

Soutěž Vesnice roku v Programu obnovy venkova je každoročně vyhlašována již od roku 1995. Cílem této soutěže je snaha povzbudit obyvatele venkova k aktivní účasti na rozvoji svého domova, zveřejnit rozmanitost a pestrost uskutečňovaní programů obnovy vesnic a upozornit širokou veřejnost na význam venkova, ale také snaha vyzdvihnout aktivity obcí, jejich představitelů a občanů, kteří se snaží nejen zvelebovat svůj domov, ale rozvíjejí i místní tradice a zapojují se do společenského života v obci.

Soutěž byla poprvé vyhlášena Spolkem pro obnovu venkova ČR v roce 1995 pod názvem Soutěž o nejzdařilejší program obnovy vesnice. Od roku 1996 je jedním z vyhlašovatelů Ministerstvo pro místní rozvoj ČR a Svaz měst a obcí ČR. Ministerstvo zemědělství se mezi vyhlašovatele připojilo v roce 2007.

Organizace soutěže probíhá ve dvou kolech – krajském a celostátním. Všechny přihlášené obce jsou nejprve hodnoceny v krajském kole. Do celostátního kola pak postupuje za každý kraj vždy maximálně jedna obec, které byla udělena Zlatá stuha v krajském kole. Vítěz celostátního kola soutěže postupuje do soutěže Evropská cena obnovy vesnice. Tuto soutěž vyhlašuje Evropská pracovní společnost pro rozvoj venkova a obnovu vesnice (Europäische Arbeitsgeselschaft Landentwicklung und Dorferneuerung ARGE) ve dvouletém intervalu.

Více informací k soutěži najdete na webu ZDE.


Galerie