Upozornění pro příjemce návratné finanční výpomoci

obrazek
26. února 2024 15:06, Markéta Trhlíková

Plzeňský kraj jako poskytovatel návratné finanční výpomoci z „Programu pro poskytování návratných finančních výpomocí na zajištění poskytování sociálních služeb v roce 2024“ upozorňuje všechny příjemce návratné finanční výpomoci na povinnost vrátit poskytnutou návratnou finanční výpomoc v plné výši zpět Plzeňskému kraji, a to do 14 dnů od připsání první splátky dotace z dotačního programu „Podpora sociálních služeb dle § 101a zákona o sociálních službách, Plzeňský kraj“ pro rok 2024 na bankovní účet příjemce, která byla příjemci poskytnuta na základě smlouvy o poskytnutí účelové dotace, jejíž poskytnutí bylo schváleno usnesením Zastupitelstva Plzeňského kraje č. 1550/24 ze dne 5. 2. 2024, popř. usnesením č. 1562/24 ze dne 26. 2. 2024.


Příjemce je dále povinen ve stejném termínu návratnou finanční výpomoc vyúčtovat, a to na formulářích, které jsou přílohou tohoto článku.


Kontaktní osoby:


Markéta Trhlíková
marketa.trhlikova@plzensky-kraj.cz, 377 195 178

Mgr. Hana Jílková
hana.jilkova@plzensky-kraj.cz, 377 195 192

Soubory ke stažení