Účastníci Business fóra se seznámili s činností RRA PK, BIC Plzeň a Czechinvestu

obrazek
21. února 2024 14:31, aktualizováno 22. února 2024 08:14, Ing. Helena Frintová

Pod záštitou hejtmana Plzeňského kraje Rudolfa Špotáka se ve středu 21. února konalo v kulturním centru v domažlickém pivovaru Business fórum. Uspořádala ho tamní Okresní hospodářská komora, která ke společné diskusi pozvala představitele Plzeňského kraje, města Domažlice, BIC Plzeň, Regionální rozvojové agentury Plzeňského kraje a Czechinvestu. Za Plzeňský kraj se setkání společně s hejtmanem Rudolfem Špotákem zúčastnil první náměstek hejtmana Petr Vanka, v jehož gesci jsou regionální rozvoj, IT a evropské záležitosti.

„Pořádat takováto fóra a diskusi mezi samosprávami, veřejnoprávními institucemi a podnikatelskými subjekty zastupujícími soukromou sféru, považuji za dobou věc. Vím, že obdobná Business fóra se v současné době konají i v jiných částech kraje. Příští týden proběhne fórum v Tachově. Očekávání na obou dvou stranách soukromého a veřejného sektoru jsou totiž vždy velká a je zapotřebí, aby prostor mezi nimi byl co nejmenší. Někdy se zájmy obou úplně nepotkávají, někdy jdou dokonce proti sobě, a právě tato fóra by měla napomoci tomu, abychom v některých směrech mohli jít společně,“ řekl zástupcům cca 25 firem působících na Domažlicku hejtman Rudolf Špoták.

Starosta města Domažlice Stanislav Antoš účastníky fóra informoval o záměrech města v oblasti připravovaných investic, které mohou společnostem přinést celou řadu podnikatelských příležitostí. Už koncem letošního roku chce město začít stavět nový dům se zvláštním režimem, dále bude zadávat projektovou dokumentaci na výstavbu šesti nájemních domů pro zhruba 100 bytů v Petrovické ulici, připravuje rekonstrukci cesty na Vavřinec, opravy chodníků apod. Upozornil zástupce firem i na možná úskalí související s plánovanými rekonstrukcemi vozovek ve městě a seznámil je se záměry v následujících letech. „Kolem roku 2026 bude těch akcí asi nejvíc, které se nás tady všech mohou dotknout, neboť se začne s elektrizací železnice. První etapa bude z Plzně přes Nýřany do Stoda a druhá etapa je potom Domažlice – Stod, takže se tu bude intenzivně pracovat,“ uvedl S. Antoš a podotkl, že se budou měnit i viadukty, což může zapříčinit zvýšené množství objížděk.

Karel Kubr z domažlické firmy Lintech hovořil o výhodách spolupráce českých firem s Obchodní a průmyslovou komorou IHK Regensburg:,,Nejvýznamnější obchodní destinací pro naše firmy je Bavorsko. Konzervativní zákazníci z Bavorska nás museli blíže poznat. Proto jsme se účastnili různých akcí IHK, prezentovali jsme naši firmou a i díky tomu jsme získali některé zakázky. Velmi pozitivně kvituji i tamní kulaté stoly, které jsou důležité zejména pro naše HR managery. Pokaždé se tam dozví řadu podnětných věcí z trhu práce, rady jak přistupovat k novým zaměstnancům a podobně."

Zástupci Podnikatelského inovačního centra Plzeň (BIC Plzeň) seznámili přítomné s jeho činností zaměřenou na pomoc a poradenství při získávání dotací, podporu podnikání a inovací. Ve spolupráci s partnery připravilo BIC Plzeň pro rozvoj podnikání řadu podpůrných programů a aktivit. Například „Plzeňské podnikatelské vouchery“ na podporu spolupráce firem a výzkumných organizací nebo pilotování program „Partnerství znalostního transferu“ na přenos znalostí z univerzit do podniků. Ředitel Regionální rozvojové agentury Plzeňského kraje (RRA PK) Filip Uhlík se naopak ve své prezentaci zaměřil na problematiku zaměstnanosti a vzdělanosti pracovních sil, kterou může veřejná správa, coby zřizovatel středních škol, svoji činností ovlivnit. Přiblížil přítomným smysl a působení platformy Paktu zaměstnanosti Plzeňského kraje, který v současné době sdružuje cca 150 zaměstnavatelů Plzeňského kraje, a vyzval je k možné spolupráci.

Hejtman Rudolf Špoták v návaznosti na to informoval zástupce firem, že Plzeňský kraj ve spolupráci s RRA PK připravuje Strategii lidského kapitálu v Plzeňském kraji tak, aby měl podnikatelský sektor v budoucnu s kým svoji produkci zajišťovat.

 


Galerie