Tranzitní program pomáhá hendikepovaným dětem

obrazek
14. září 2022 15:44, Bc. Patrik Pátek

Informační seminář na téma „Rukověť kariérového poradce žáků se speciálními vzdělávacími potřebami“ proběhl v úterý 13. září v Sále zastupitelstva Plzeňského kraje. Při setkání si zástupci škol, které se v Plzeňském kraji připojily k unikátnímu projektu na podporu hendikepovaných dětí a jejich zapojení do pracovního prostředí, vyměnili zkušenosti, sdíleli postřehy a vzájemně si předali tipy a ukázky výsledků dobré praxe tranzitního programu.

Projekt „Systémová podpora kariérového poradenství a tranzitních programů žáků se speciálními vzdělávacími potřebami pro ČR“ probíhá od roku 2020. Pod vedením Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci se do něj zapojilo přibližně 25 škol z celé České republiky. V Plzeňském kraji to byly tři školy - ZŠ a MŠ Město Touškov, ZŠ Rokycany a OŠ, ZŠ a MŠ Macháčkova, Plzeň. „Cílem tranzitního programu je usnadnit přechod mezi školním a pracovním prostředím žákům a studentům se speciálními vzdělávacími potřebami. Tito žáci si, stejně jako spolužáci bez handicapu, přejí uplatnit se na trhu práce, žít plnohodnotný život, plnit si svá přání a sny. S tím jim program pomáhá,“ vysvětlila zástupkyně ředitele ZŠ a MŠ Město Touškov Lenka Pejšová Mouleová.

Každá zapojená škola vytipovala čtyři žáky, kterým po celou dobu trvání projektu byla poskytována přímá podpora k rozvoji jejich sebepoznávání a sebehodnocení, k rozvoji jejich pracovních dovedností a v neposlední řadě podpora jejich víry ve vlastní schopnosti. Prostřednictvím plánování zaměřeného na člověka pomocí techniky Profil na jednu stranu, Mapa, Cesta, byl s každým žákem, jeho rodinou a nejbližšími osobami vypracován plán do dalšího období jejich života.

Další částí projektu byla praktická - pracovní část. Někteří žáci ji plnili ve školách prostřednictvím rozvoje pracovních dovedností ve školních cvičných kuchyňkách a na školních zahradách. „Mnoho žáků se ale zapojilo prostřednictvím praxí přímo do pracovního poměru. Byl jim poskytnut prostor pro trénink pracovních a sociálních dovedností přímo u konkrétních zaměstnavatelů. Mohli si tak vyzkoušet s podporou asistenta různé druhy práce a začít přemýšlet o svém budoucím zaměstnání. Všem zúčastněným zaměstnavatelům a sociálním partnerům patří veliký dík za ochotu, vstřícnost, profesionalitu a lidskost, s kterou k studentům přistupovali,“ shrnula Mouleová.

V rámci projektu dostali podporu i pedagogičtí pracovníci prostřednictvím workshopů, metodických setkání a mnoha hodin přátelských rozhovorů.

Jaké výsledky mají podobné projekty přinést? „Zejména nový úhel pohledu na život lidí se znevýhodněním a postižením. Uvědomili jsme si, že naše předsudky a strachy mohou negativně ovlivňovat život těchto lidí – bráníme jejich rozvoji a seberealizaci. Zapomínáme, že mají stejné potřeby a touhy jako zdraví jedinci. I tito lidé mohou žít plnohodnotný život – samozřejmě s ohledem na jejich možnosti, schopnosti a dovednosti – a s naší podporou. V průběhu dvou let projektu jsme si uvědomili, že nestačí měnit zákony a vyhlášky. Jediná cesta je přes změnu v myšlení. Je třeba si připustit, že i ty nejvíce odvážné a nemožné sny se mohou splnit a šiřme toto poselství mezi mladou generaci,“ uzavřela úterní setkání na Krajském úřadu v Plzni Lenka Mouleová.
 


Galerie