Tiskové zprávy

Plzeňský kraj pomůže krajským nemocnicím s předfinancováním projektů

Celkem 150 miliony korun pomůže Plzeňský kraj s částečným předfinancováním projektů čtyř krajských akutních nemocnic, a to Domažlické, Klatovské, Rokycanské a Stodské nemocnice. „Tato výpomoc s předfinancováním projektů bude provedena formou poskytnutí návratných finančních výpomocí, tedy jakousi návratnou půjčkou, kterou nemocnice kraji vrátí do konce roku 2024,“ říká náměstek hejtmana pro oblast zdravotnictví Pavel Hais.

Soutěž ukázala pohled dětí na práci hasičů

Krajské kolo má za sebou celostátní soutěž Požární ochrana očima dětí a mládeže 2022, kterou organizuje v Plzeňském kraji Krajské sdružení hasičů Plzeňského kraje. Celkem se soutěže zúčastnilo 751 dětí v kategoriích podle věku. Slavnostní předání nejlepším autorům z řad dětí a mládeže proběhlo na krajském úřadě.

Podpora zájmu o technické vzdělávání je pro budoucnost zaměstnavatelů klíčová

Vedení Plzeňského kraje v čele s hejtmanem Rudolfem Špotákem navštívilo na sklonku minulého týdne výrobce špičkových energetických zařízení pro elektrárny firmu Doosan Škoda Power. Je to po Wabtecu Transit druhá velká společnost, do níž během posledních dnů zástupci kraje zavítali. I při ní se jim potvrdilo, že podpora zájmu mladé generace o technické obory je pro budoucnost velkých zaměstnavatelů na Plzeňsku klíčová a je na ni potřeba zaměřit pozornost.

Plzeňský kraj má nejvíce zaměstnaných uprchlíků v celé ČR

Ačkoli je Plzeňský kraj jedním z nejzatíženějších mezi kraji v počtu příchozích uprchlíků z Ukrajiny, je v kraji nejvyšší počet zaměstnaných v celé ČR. Spolupráce úřadů se zaměstnavateli se opět osvědčila.

Poděkování emeritní ředitelce Bukačové

Dlouhých 32 let stála Irena Bukačová v čele Muzea a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici. V pátek 13. května proto proběhlo slavnostní poděkování emeritní ředitelce za její dlouholetou, neúnavnou a houževnatou práci.