Tiskové zprávy

Na panelech U Zvonu je výstava Cesta k nové budově Západočeské galerie v Plzni

Výstava přibližuje činnost ZČG a zdůrazňuje dlouhodobou potřebu nové budovy pro další fungování organizace.

Mimořádné opatření Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje č. 4/2020

S účinností od 23. září 2020 se všem osobám na území okresu Plzeň-město a Plzeň-jih zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest, které brání šíření kapének, na hromadných akcích konaných ve venkovních prostorech a s účastí přesahujících ve stejný čas 100 osob.

Na krajském úřadě jednal Krizový štáb Plzeňského kraje

Jednání Krizového štábu PK se uskutečnilo v úterý 22. září 2020 částečně videokonferenčním přenosem. Zástupci Krajské hygienické stanice PK sdělili nová mimořádná opatření a zhodnotili situaci v kraji.

Prohlášení o spolupráci v sociální oblasti v Horažďovicích je podepsáno

Slavnostní podpis prohlášení se uskutečnil na krajském úřadě 8. září 2020.

ROP Jihozápad připravuje zahájení školního roku v plzeňské ZOO

Od 9.00 do 14.00 hodin bude v pátek 18. září 2020 v ZOO Plzeň připraven pestrý program pro děti.