Statistika zemědělských podnikatelů v ČR

02. ledna 2020 11:22, aktualizováno 11:31, Ing. Renata Valešová
Na stránkách Ministerstva zemědělství České republiky jsou umístěny statistické údaje o počtech evidovaných zemědělských podnikatelů, které jsou pravidelně aktualizovány ke konci pololetí a ke konci roku. Zveřejňované údaje lze nalézt pod odkazem: http://eagri.cz/public/web/mze/farmar/EZP/statistiky/ . Archivované údaje o počtech zemědělských podnikatelů jsou členěny podle let a jednotlivých krajů.