Česká republika

Statistika zemědělských podnikatelů v ČR

Statistické údaje Ministerstva zemědělství o počtech evidovaných zemědělských podnikatelů v ČR