Škola pro zrakově postižené a vady řeči má nové prostory s vyšší kapacitou

obrazek
02. září 2022 13:43, Bc. Eva Mertlová

ZŠ a MŠ pro zrakově postižené a vady řeči Plzeň, kterou zřizuje Plzeňský kraj, má díky kontejnerové přístavbě a také střešní nástavbě větší kapacitu pro žáky a vyhovující prostory i pro pedagogy. Rozsáhlá rekonstrukce, která je za dobu existence školy v Lazaretní ulici svým rozsahem největší, vyšla na téměř 35 mil. Kč.

"Škola sídlí v areálu Lazaretní ulice od roku 1993 a nebyly zde prováděny zásadnější opravy. Mezitím došlo na základě legislativy k navýšení počtu žáků ve třídách z 10 na 14 a samozřejmě k celkovému zvýšení počtu žáků ve škole. Navíc byla v roce 2012 škola spojena se Speciální mateřskou školou pro děti s vadami řeči. Prostory už byly dlouhodobě nevyhovující jak pro pedagogy, tak pro žáky," vysvětlil radní pro oblast školství a sportu Vladimír Kroc.

Škola sídlí v areálu v Lazaretní ul. 25 v Plzni (Základní škola a Mateřská škola pro zrakově postižené a ředitelství školy), Mateřská škola pro vady řeči se nachází v ulici Ke Špitálskému lesu 3, Plzeň, internát a speciální centrum i školní družina je v budově Nad Týncem 38, Plzeň a další pavilon mateřské školy byl v pronajaté budově patřící 91. MŠ v Jesenické ul. v Plzni na Lochotíně. Pronájem byl ukončen výpovědí k 30. 6. 2021. "Bylo třeba naléhavě řešit prostory do budoucna. Proto jsme se v roce 2020 rozhodli, že nejlepším řešením je kontejnerová přístavba a nástavba stávající budovy mateřské školy v Lazaretní 25. Současně byla realizována i přístavba zázemí pro učitele ve stávající budově sloužící k výuce 2. stupně," doplnil Vladimír Kroc. Touto rekonstrukcí tak 12 pedagogů získalo nové prostory pro sborovnu.

Po dobu rekonstrukce a výstavby byly učebny provizorně umístěny do budovy internátu a speciálního centra Nad Týncem 38, kde sídlily i dvě třídy mateřské školy.
Kontejnery (kontejnerová přístavba) slouží žákům speciální školy, je zde i zázemí pro výuku speciálně pedagogických předmětů pro 3 speciální pedagogy – logopedy a kabinet tyflopedie. V Mateřské škole pro zrakově postižené jsou 4 třídy pro zhruba 40 zrakově postižených dětí a dětí s kombinovanými vadami, zázemí pro psychologa, tyflopedický kabinet a moderní zázemí pro učitelky mateřské školy.

Střešní nástavba Mateřské školy a zázemí v areálu Základní školy a Mateřské školy, Lazaretní 25, Plzeň vyšla celkem na 18,77 mil. Kč. Stavba byla realizována od září 2021 do srpna 2022. Rozšíření kapacity Mateřské školy pro zrakově postižené a vady řeči – kontejnerovou přístavbou vyšlo celkem na 15,45 mil. Kč. Realizace projektu probíhala od března do července 2022.

Zařízení, jakým je ZŠ a MŠ pro zrakově postižené a vady řeči, Lazaretní 25, Plzeň, je v celé ČR pouze 5 s takovým zaměřením. Kapacitu tato škola má zhruba 120 žáků, o které pečuje 115 zaměstnanců. Sídlí celkem ve třech areálech, péčí o hendikepované děti pokrývá škola Plzeňský kraj i Karlovarský kraj.


Galerie