Schválené rozpočty na rok 2023 a střednědobé výhledy na roky 2024 a 2025 příspěvkových organizací zřizovaných Plzeňským krajem

11. ledna 2023 07:38, Ing. Lucie Konopová

Na základě ust. § 28 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Metodickým pokynem zřizovatele PK č.1/2022, schválila Rada Plzeňského kraje na svém zasedání dne 29. prosince 2022 rozpočty na rok 2023 a střednědobé výhledy rozpočtů na roky 2024 a 2025 příspěvkových organizací zřizovaných Plzeňským krajem ve znění uvedeném v přílohách č. 1 až 6, dle jednotlivých zřizovatelských odborů.

Název zřizovatelského odboruZkratka názvu odboruČíslo usnesení
Odbor dopravy a silničního hospodářstvíODSH2998/22
Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu

OKP

3007/22
Odbor právní a legislativníOPL2978/22
Odbor sociálních věcíOSV2997/22
Odbor školství, mládeže a sportuOŠMS3002/22
Odbor zdravotnictvíOZDR3000/22

Soubory ke stažení