Rozpočty příspěvkových organizací Plzeňského kraje

Schválené rozpočty na rok 2024 a střednědobé výhledy na roky 2025 a 2026 příspěvkových organizací zřizovaných Plzeňským krajem

Schválené rozpočty na rok 2024 a střednědobé výhledy na roky 2025 a 2026 příspěvkových organizací zřizovaných Plzeňským krajem

Schválené rozpočty na rok 2023 a střednědobé výhledy na roky 2024 a 2025 příspěvkových organizací zřizovaných Plzeňským krajem

Na základě ust. § 28 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Metodickým pokynem zřizovatele PK č.1/2022, schválila Rada Plzeňského kraje na svém zasedání dne 29. prosince 2022 rozpočty na rok 2023 a střednědobé výhledy rozpočtů na roky 2024 a 2025 příspěvkových organizací zřizovaných Plzeňským krajem ve znění uvedeném v přílohách č. 1 až 6, dle jednotlivých zřizovatelských odborů.

Schválené rozpočty na rok 2022 a střednědobé výhledy na roky 2023 a 2024 příspěvkových organizací zřizovaných Plzeňským krajem

Zveřejnění schválených rozpočtů na rok 2022 a střednědobých výhledů na roky 2023 a 2024 příspěvkových organizací zřizovaných Plzeňským krajem dle ust. §28a zákona č. 250/2000 S., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

Schválené rozpočty na rok 2021 a střednědobé výhledy na roky 2022 a 2023 příspěvkových organizací zřizovaných Plzeňským krajem

Zveřejnění schválených rozpočtů na rok 2021 a střednědobých výhledů na roky 2022 a 2023 příspěvkových organizací zřizovaných Plzeňským krajem dle ust. §28a zákona č. 250/2000 S., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

Schválené rozpočty na rok 2020 a střednědobé výhledy rozpočtů na roky 2021 a 2022 příspěvkových organizací zřizovaných Plzeňským krajem

Zveřejnění schválených rozpočtů na rok 2020 a střednědobých výhledů rozpočtů na roky 2021 a 2022 příspěvkových organizací zřizovaných Plzeňským krajem dle ust. § 28a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších