Rozpočty příspěvkových organizací Plzeňského kraje

Schválené rozpočty na rok 2022 a střednědobé výhledy na roky 2023 a 2024 příspěvkových organizací zřizovaných Plzeňským krajem

Zveřejnění schválených rozpočtů na rok 2022 a střednědobých výhledů na roky 2023 a 2024 příspěvkových organizací zřizovaných Plzeňským krajem dle ust. §28a zákona č. 250/2000 S., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

Schválené rozpočty na rok 2021 a střednědobé výhledy na roky 2022 a 2023 příspěvkových organizací zřizovaných Plzeňským krajem

Zveřejnění schválených rozpočtů na rok 2021 a střednědobých výhledů na roky 2022 a 2023 příspěvkových organizací zřizovaných Plzeňským krajem dle ust. §28a zákona č. 250/2000 S., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

Schválené rozpočty na rok 2020 a střednědobé výhledy rozpočtů na roky 2021 a 2022 příspěvkových organizací zřizovaných Plzeňským krajem

Zveřejnění schválených rozpočtů na rok 2020 a střednědobých výhledů rozpočtů na roky 2021 a 2022 příspěvkových organizací zřizovaných Plzeňským krajem dle ust. § 28a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších

Schválené rozpočty na rok 2019 a střednědobé výhledy rozpočtů na roky 2020 a 2021 příspěvkových organizací zřizovaných Plzeňským krajem

Zveřejnění schválených rozpočtů na rok 2019 a střednědobých výhledů rozpočtů na roky 2020 a 2021 příspěvkových organizací zřizovaných Plzeňským krajem dle ust. § 28a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů