Rozpočty příspěvkových organizací Plzeňského kraje

Schválené rozpočty na rok 2021 a střednědobé výhledy na roky 2022 a 2023 příspěvkových organizací zřizovaných Plzeňským krajem

Zveřejnění schválených rozpočtů na rok 2021 a střednědobých výhledů na roky 2022 a 2023 příspěvkových organizací zřizovaných Plzeňským krajem dle ust. §28a zákona č. 250/2000 S., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

Návrhy rozpočtů příspěvkových organizací Plzeňského kraje na rok 2021

Návrhy rozpočtů příspěvkových organizací Plzeňského kraje na rok 2021

Schválené rozpočty na rok 2019 a střednědobé výhledy rozpočtů na roky 2020 a 2021 příspěvkových organizací zřizovaných Plzeňským krajem

Zveřejnění schválených rozpočtů na rok 2019 a střednědobých výhledů rozpočtů na roky 2020 a 2021 příspěvkových organizací zřizovaných Plzeňským krajem dle ust. § 28a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

Schválené rozpočty na rok 2020 a střednědobé výhledy rozpočtů na roky 2021 a 2022 příspěvkových organizací zřizovaných Plzeňským krajem

Zveřejnění schválených rozpočtů na rok 2020 a střednědobých výhledů rozpočtů na roky 2021 a 2022 příspěvkových organizací zřizovaných Plzeňským krajem dle ust. § 28a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších