Výsledky 2. zasedání Monitorovacího výboru OP Přeshraniční spolupráce ČR - Bavorsko v Prachaticích

obrazek
09. července 2008 10:39, aktualizováno 06. prosince 2012 08:09,

 

 Ve dnech 25. - 26. června 2008 se v Prachaticích uskutečnilo druhé zasedání Monitorovacího výboru Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko 2007-2013. 

 Celkem bylo projednáno 54 projektů, u nichž výše prostředků z ERDF činila 41 374 tis. EUR. Celková alokace programu je 115 510 tis. EUR.

Seznam schválených projektů přijatých v Plzeňském kraji:

Číslo

Název projektu

Partneři

Dotace z ERDF

Dotace ze SR

036

*

Vybudování multifunkčního centra

Evang.- Luth. Kirchengemeinde Vohenstrauß

0,00 €

0,00 €

Farní sbor Českobratrské církve evangelické Černošín

67 915,00 €

0,00 €

037

Dokumentace a prezentace moderního sochařství ve veřejném prostoru

Zweckverband Niederbayerische Freilichtmuseen

16 400,00 €

0,00 €

Centrum pro dějiny sochařství Horažďovice, občanské sdružení

329 516,70 €

19 383,30 €

038

Vesnické muzeum v Halži a Neualbenreuthu

Marktgemeinde Neualbenreuth

70 000,00 €

0,00 €

Zlatý čas, o.p.s.

282 381,05 €

16 610,65 €

039

Cyklotrasa Mnichov - Praha, úseky Deggendorf a Klatovy

Große Kreisstadt Deggendorf

36 400,00 €

0,00 €

Město Klatovy

698 394,00 €

0,00 €

040

*

Křesťanské vzdělávací a školící středisko v Klatovech

Kuratorium zur Förderung des grenzüberschreitenden Wahlfahrts- und Begegnungszentrums e.V.

0,00 €

0,00 €

Římskokatolická farnost Klatovy

219 490,04 €

12 911,18 €

042

Plánovaná cyklotrasa Mnichov - Praha, úseky okres Regen a město Švihov

Telecenter Regen GmbH, Touristischen Service Center

123 970,00 €

0,00 €

Město Švihov

352 648,00 €

20 719,00 €

043

Podpora konkurenceschopnosti zemědělských farem v česko-bavorském příhraničí

Amt für Landwirtschaft und Forsten Cham

68 250,00 €

0,00 €

Úhlava o.p.s.

112 676,85 €

0,00 €

045

*

Česko-bavorská škola umění a designu

Akademie Regensburg Private Schule für Kunst und Gestaltung

664 300,00 €

0,00 €

Západočeská univerzita Plzeň

717 944,00 €

126 696,00 €

046

Správa a administrace Dispozičního fondu v Euroregionu Šumava - Bavorský les

Euregio Bayerischer Wald - Böhmerwald - Unterer Inn e.V.

2 000 000,00 €

0,00 €

Euroregion Šumava - jihozápadní Čechy

3 464 087,00 €

91 696,00 €

048

Výměna zkušeností při rehabilitační péči o žáky s mentálním postižením

Papst Benedikt Schule, Förderzentrum für Körperbehinderte

21 000,00 €

0,00 €

Základní škola speciální Plzeň

85 000,00 €

5 000,00 €

049

Mládež regionu utváří společně svoji profesní budoucnost

Europa-Berufsschule Weiden

88 706,80 €

0,00 €

Střední odborná škola Stříbro

54 895,00 €

3 229,00 €

celkem

bavorská část

3 089 026,80 €

0,00 €

česká část

6 384 947,64 €

296 245,13 €

Seznam schválených projektů přijatých ve Svobodném státě Bavorsko:

Číslo

Název projektu

Partneři

Dotace z ERDF

Dotace ze SR

008

Přehraniční ochrana vod v povodí Drachensee

Amt für Landwirtschaft und Forsten Regensburg

29 400,00 €

0,00 €

Biologické centrum Akademie věd České republiky

92 650,00 €

5 450,00 €

009

Dějiště

vhs Bildungs- und Service- gGmbH Vohenstrauß

362 276,32 €

0,00 €

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Rokycanech

12 127,80 €

0,00 €

010

Od malička. Česko-německá spolupráce předškolních zařízení

Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch Tandem des BJR Regensburg

105 000,00 €

0,00 €

Západočeská univerzita v Plzni, Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže

51 510,00 €

3 030,00 €

011

"My jsme Evropa!" Perspektivy rozvoje hospodářského prostoru

Industrie- und Handelskammer Regensburg

1 114 818,60 €

0,00 €

Krajská hospodářská komora Plzeňského kraje

1 027 501,25 €

0,00 €

017

Česko-německá odborná třída pro obor mechanik strojů a zařízení

Young Company of Practice-Youcomp e.V.

257 105,10 €

0,00 €

Střední průmyslová škola Tachov

111 838,75 €

6 578,75 €

019

Euroregionální rozvoj příhraničí 2008-2010. Personální a věcné náklady Euroregionu Bavorský les - Šumava - Dolní Inn

Euregio Bayerischer Wald - Böhmerwald - Unterer Inn e.V.

601 895,00 €

0,00 €

Euroregion Šumava - jihozápadní Čechy

72 675,00 €

0,00 €

020

Dialog: Muzeum. Síť kompetence pro budoucnost regionů

Landkreiss Cham

330 470,00 €

0,00 €

Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech

85 000,00 €

0,00 €

029

Životní osa Schwarzach - přeshraniční navádění turistů

Gemeinde Tiefenbach

54 950,00 €

0,00 €

Miikroregion Chodská Liga

8 000,00 €

500,00 €

034

Projektový management Akční spolek Čerchov

Stadt Waldmünchen

227 500,00 €

0,00 €

Mikroregion Chodská Liga

57 600,00 €

3 600,00 €

035

Rozvoj společného akčního prostoru

Regierung der Oberpfalz

28 700,00 €

0,00 €

Plzeňský kraj

41 650,00 €

2 450,00 €

celkem

bavorská část

3 112 115,02 €

0,00 €

česká část

1 560 552,80 €

21 608,75 €

Seznam všech schválených projektů naleznete zde.