Projekt LABEL

Studie LABEL - Posouzení podmínek pro vodní turistiku v Plzeňském kraji

Územní studie analyzuje infrastrukturu pro vodní turistiku v okolí řek Otava a Berounka na území Plzeňského kraje.

Studie LABEL - Posouzení retenčních kapacit území Plzeňského kraje

V rámci Projektu LABEL se v současné době se v Plzeňském kraji v rámci Projektu LABEL zpracovává územní studie, jejímž cílem je posoudit retenční kapacity území kraje.

Projekt LABEL - přizpůsobení riziku povodní v povodí Labe

Mezinárodní projekt LABEL zkoumá povodňová rizika na řece Labi a je do něj zapojen i Plzeňský kraj.