Představitelé kraje a města uctili 173. výročí narození T. G. Masaryka

obrazek
07. března 2023 17:19, Ing. Helena Frintová

Proslovy představitelů Plzeňského kraje a města Plzně bylo za účasti veřejnosti uctěno u památníku národního osvobození na Masarykově náměstí v Plzni 173. výročí narození prvního českého prezidenta Tomáše Garrigue Masaryka.

V proslovech přítomných byly připomenuty myšlenky, činy i odvaha této výjimečné osobnosti, která stála u zrodu našeho samostatného státu a stala se symbolem naší novodobé státnosti. To vše v kontextu dnešních událostí a válečného konfliktu na Ukrajině.

„Válečná agrese Ruska proti samostatnému, suverénnímu státu – proti Ukrajině – se stala novodobým dobře čitelným zrcadlem mocenských zájmů. Díky zrychlenému toku informací nám denně přichází do klidu našich domovů celá řada informací, které ho - díky těmto zájmům mocných a nenasytných - bezohledně narušují. Budiž nám to ale příkladem toho, jaký zápas čeká každého, jenž bojuje o právo samostatnosti, svéprávnosti a svobody. Nemůže být lepší ... ,“ řekl v této souvislosti hejtman Rudolf Špoták.

Samostatnost státu, jak dále zdůraznil, tudíž není samozřejmost. „Více než staletá historie našeho státu nám to ukázala a v souvislosti s Ukrajinou ve vší nahotě ukazuje i dnes. Jsme očitými svědky válečné agrese. Dává nám to právo odsoudit všechny, kteří nechtějí vzít v potaz samostatnost, suverenitu i nezávislost státu v rozhodování o jeho orientaci. Tento typ chování nepatří do liberálního, demokratického světa. Světa, v němž chceme žít. Světa, který chceme zachovat pro naše děti. Pro nás je demokracie, svoboda a spojenectví tou největší hodnotou,“ dodal R. Špoták.

Tomáš Garrigue Masaryk se narodil 7. března 1850 v Hodoníně. Byl filozofem, sociologem, pedagogem, státníkem a prvním prezidentem Československé republiky v letech 1918 až 1935. Zemřel 14. září 1937 v Lánech.
 


Galerie