Před 174 lety se narodil Tomáš Garrigue Masaryk

obrazek
07. března 2024 17:20, Ing. Helena Frintová

Proslovy představitelů Plzeňského kraje a města Plzně bylo 7. března 2024 za účasti veřejnosti u památníku národního osvobození na Masarykově náměstí v Plzni uctěno 174. výročí narození prvního českého prezidenta Tomáše Garrigue Masaryka.

V proslovech přítomných byly připomenuty myšlenky, činy i odvaha této výjimečné osobnosti, která stála u zrodu našeho samostatného státu a stala se symbolem naší novodobé státnosti. To vše v kontextu dnešních událostí a válečného konfliktu na Ukrajině.

„Válečná agrese Ruska proti samostatnému, suverénnímu státu Ukrajině, se stala novodobým dobře čitelným zrcadlem mocenských zájmů. Je to ukázkový příklad toho, jaký zápas čeká každého, jenž bojuje o právo samostatnosti, svéprávnosti a svobody,“ uvedl první náměstek hejtmana Petr Vanka a dodal: „Pro nás je demokracie, svoboda a spojenectví, stejně jako byla kdysi pro Tomáše Garrigue Masaryka tou největší hodnotou.“

Tomáš Garrigue Masaryk byl filozofem, pedagogem, státníkem a prvním prezidentem Československé republiky. Narodil se 7. března 1850 v Hodoníně, zemřel 14. září 1937 v Lánech. Odmítal národnostní nesnášenlivost a populistický nacionalismus, který tehdy v našich zemích, v Rakousku i v Evropě převládal. Jeho vlastenectví bylo pozitivní, nebylo namířeno proti nikomu. Snažil se o povznesení národa založeném na tvrdé práci a na pravdě. To vše v duchu svého životního kréda: "Nic není velké, co není pravdivé".

 


Galerie