Posouzení stavu a potřeb metodické podpory všestranné práce s nadanými žáky se zájmem o výzkumnou a vývojovou činnost

obrazek
31. ledna 2022 08:30, aktualizováno 09:40, Mgr. Ludmila Novotná

V rámci projektu Smart akcelerátor Plzeňského kraje II byla zadána studie, jejíž cílem bylo zmapovat současný stav všestranné podpory nadaných/talentovaných se zájmem o výzkum, vývoj a inovace v regionu. Součástí expertizy byl také sběr inspirativních příkladů práce s přemýšlivými, nadanými a talentovanými žáky 2. stupně ZŠ, nižších gymnázií a žáků SŠ zaměřené na rozvoj jejich talentů v oblasti výzkumu a inovací jako informační podpora budoucích i současných pedagogů, pracovníků center neformálního vzdělávání, rodičů a žáků. Cílem sběru inspirativních příkladů je nabídnout přehled nejzajímavějších aktivit v regionu zaměřených na rozvoj vlastního potenciálu a nadání žáků v přírodovědných a technických oborech směřující k výzkumné a inovativní činnosti a možnosti spolupráce s diagnostikujícími subjekty a subjekty zajišťující podporu pedagogům nadaných žáků. Soubor 18 příkladů inspirativní praxe je rozdělen do skupin dle typu podpory nadaných žáků na školy, organizace neformálního vzdělávání, podporující organizace a diagnostikující subjekty.

Více informací je dostupných zde.

V příloze naleznete odbornou expertízu a projekt Střediska služeb školám realizovaný ve spolupráci s OŠMS KÚPK "Podpora talentovaných žáků v Plzeňském kraji", který je mezi zmiňovanými příklady dobré praxe. 18 účastníků odborných přírodovědných kempů konaných v roce 2021 se zúčastnilo tohoto výzkumu.

Soubory ke stažení