Podpora mikroregionů PK

Dotační titul pro rok 2023

12. září 2023 13:49, Mgr. René Zeithaml

Dotační titul Podpora mikroregionů Plzeňského kraje 2023 byl určen pro mikroregiony se sídlem na území Plzeňského kraje.

V roce 2023 mohly mikroregiony žádat ve dvou oblastech - Oblast A: Integrované projekty a Oblast B: Mzdové náklady mikroregionu na jednoho zaměstnance. Mikroregiony mohly podat žádost pouze do jedné z oblastí.

Oblast A: Integrované projekty: Mikroregiony mohly požádat o dotaci na jakoukoli akci podle potřeb mikroregionu, u níž byla zřejmá integrita ve smyslu slova „propojenost v rámci mikroregionu“. Oblasti podpory nebyly pravidly vymezeny. V rámci integrovaných akcí byl důraz kladen vždy na společné financování, realizaci a užívání; akce musí přesahovat možnosti, potřeby a dosah jedné obce mikroregionu a musí být realizovaná na území venkovského charakteru. Dotace je určena na pořízení, stavební úpravy, opravu nebo rekonstrukci dlouhodobého hmotného majetku (movitého i nemovitého charakteru) žadatele s výjimkou drobného hmotného majetku tj. pouze dlouhodobého hmotného majetku žádajícího mikroregionu. Do akce musí být zapojeny nejméně 3 členské obce mikroregionu.

Oblast B: Mzdové náklady mikroregionu na jednoho zaměstnance: Mikroregiony mohly požádat o účelovou dotaci na částečné krytí mzdových nákladů mikroregionu na jednoho zaměstnance (např. manažera, pečovatele, administrativního pracovníka) za jeho činnost pro mikroregion v období leden 2023 až max. listopad 2023. Dotace je poskytnuta na čistou mzdu osoby, která je v pracovněprávním vztahu k mikroregionu.

Celkem bylo Radou Plzeňského kraje, resp. Zastupitelstvem Plzeňského kraje schváleno rozdělení dotací 19 subjektům ve výši 3 miliony Kč.


Další podrobnosti k dotačnímu titulu najdete v aplikaci eDotace:   


Přehled schválených dotací najdete zde: