1.výzva GS 4.1.2 MSP / 3.1.-4.4.2005

obrazek
14. října 2005 15:07, aktualizováno 14:07,
 

HODNOCENÍ 1.KOLA VÝZVY DO GRANTOVÉHO SCHÉMATU

 

Žádosti o dotace z grantového schématu na podporu malých a středních podniků při rozvoji služeb v cestovním ruchu v Plzeňském kraji mohli žadatelé podat od 3.ledna do  4.dubna 2005,14 hodin. O dotaci mohly žádat podnikající fyzické osoby nebo právnické osoby vymezené obchodním zákoníkem a splňující další předpoklady dané grantovým schématem  (viz. celý text výzvy v příloze).

 

Celkový objem prostředků, který byl připraven rozdělení, byl 27 257 113,- Kč, přičemž míra podpory na jeden projekt činila maximálně 46% uznatelných nákladů akce.

K poslednímu dni 1.výzvy byly na Oddělení grantových schémat doručeny 2 žádosti o dotaci s celkovou požadovanou částkou necelých 2 milionů korun. Přijaté projekty naleznete v příloze.

 

V úterý 28. června 2005 se konalo zasedání Zastupitelstva Plzeňského kraje na němž byly schváleny oba předložené projekty, které úspěšně prošly kontrolou formálních náležitostí a přijatelnosti a uspěly v procesu hodnocení. V následující tabulce jsou schválené projekty včetně výše přidělené dotace.

 

 

 

Žadatel

Název projektu

Přidělená  výše dotace  / Kč

Andrea Jůdlová

Historické víkendy v Prášilech

606 787

Gastro - Žofín s.r.o.

Propagace zámku Zbiroh

1 106 300

 

V rámci 1.kola výzvy bylo rozděleno 1 713 087 Kč na realizaci dvou schválených projektů. Pro druhé kolo výzvy k předkládání akcí do tohoto grantového schématu zbývá k rozdělení 25 544 026 Kč. Výzva bude vyhlášena na podzim roku 2005.

 

Manažerem GS:

Ing. Jan Přibáň, referent GS        tel.: 377 195 667      e-mail: jan.priban@kr-plzensky.cz

 

V příloze naleznete celý text 1.výzvy do grantového schématu včetně dokumentace, která byla pro 1.kolo výzvy platná.

Soubory ke stažení