Plzeňský kraj vstupuje do společnosti Techmania Science Centrum jako zakladatel

obrazek
29. dubna 2024 14:51, aktualizováno 14:59, Bc. Eva Mertlová

Plzeňský kraj vstupuje do společnosti Techmania Science Centrum o.p.s. v roli zakladatele, Západočeská univerzita v Plzni zůstává jako strategický partner. Role zakladatele Škody Investment a.s. se nemění. Vyplývá to z dohody, kterou v pondělí 29. dubna 2024 kraj s univerzitou podepsal na krajském úřadě a následně ji k podpisu obdrží také společnost Škoda Investment.

Podpis Dohody o převodu práv a povinností zakladatele a o podmínkách působení Západočeské univerzity v Plzni v Techmania Science Center o.p.s. (TSC) schválilo na svém dubnovém jednání Zastupitelstvo Plzeňského kraje. Na základě dohody se Plzeňský kraj stává jedním ze zakladatelů obecně prospěšné společnosti TSC. Přebírá tak práva a povinnosti ZČU v Plzni, jejíž status se ze zakladatele mění na strategického partnera Techmania Science Centra.


"Plzeňský kraj podporuje Techmanii každoročně alespoň deseti miliony korun, ale dosud neměl možnost cokoli uvnitř společnosti ovlivnit. Považuji tedy vstup kraje do společnosti za logický krok. Zároveň jsem rád, že i nadále bude ve spolupráci pokračovat také Západočeská univerzita a zůstává tak naším strategickým partnerem," říká hejtman Plzeňského kraje Rudolf Špoták.

Západočeská univerzita v Plzni v TSC zůstává – a to v roli partnera a odborného konzultanta. „V žádném případě Techmanii neopouštíme, naopak se budeme ještě více zaměřovat na oblasti, které jsou pro všechny zainteresované strany prospěšné a přínosné. Univerzita se bude nadále podílet na vzdělávacích programech, které v Techmanii popularizují vědu,“ řekl rektor ZČU Miroslav Lávička.

"Plzeňský kraj se jako zakladatel zavazuje poskytnout science centru v letech 2024 až 2028 ročně finanční podporu v rozmezí 14 – 20 milionů korun. Druhý ze zakladatelů, kterým je Škoda INVESTMENT, poskytne v letech 2024 až 2028 Techmanii podporu ve výši 40 % podpory Plzeňského kraje," vysvětluje náměstek hejtmana pro oblast školství a sportu Vladimír Kroc s tím, že v letošním roce je kraj připraven podpořit společnost částkou 20 mil. Kč.


Plzeňský kraj podporuje Techmania Science Centrum průběžně, v letech 2014 – 2019 obdržela společnost dotaci ročně 10 mil. Kč. V letech 2020 – 2021 šlo již o 14 mil. Kč.

Techmania Science centrum o.p.s. byla založena 20. července 2005. Zakladateli byly ZČU v Plzni a Škoda INVESTMENT a.s.


Galerie