Plzeňský kraj a německý velvyslanec v ČR zahájili výstavu k 100. výročí úmrtí Franze Kafky

obrazek
04. června 2024 18:50, Ing. Helena Frintová

Hejtman Plzeňského kraje Rudolf Špoták přijal v úterý 4. června 2024 v sídle krajského úřadu velvyslance Spolkové republiky Německo v Praze Andrease Künneho. Stalo se tak v den připomínky 100. výročí úmrtí spisovatele Franze Kafky (3. 6. 1924), pro kterou nachystala Západočeská galerie v Plzni (ZČG), jejímž zřizovatelem je Plzeňský kraj, vernisáž dvojjazyčné česko-německé výstavy s názvem ‚Očima Franze Kafky:Mezi obrazem a jazykem‘. Ta se konala ve výstavní síni Masné krámy za účasti představitelů Vlády ČR, významných hostů z řad kulturní obce a veřejnosti.

Během společného jednání na krajském úřadu, jehož se zúčastnil též radní pro oblast kultury, památkové péče a cestovního ruchu Libor Picka, se hejtman Rudolf Špoták a velvyslanec Andreas Künne věnovali tématům česko-německé spolupráce, plánovaným společným akcím včetně podpory německého jazyka při výuce na středních školách.


Hejtman R. Špoták seznámil A. Künneho s tím, že Plzeňský kraj navázal velmi úzké vztahy s Horní Falcí. „Je spousta věcí, které dokážeme společně řešit, ale je i celá řada témat, jejichž řešení je třeba převést na vyšší úroveň, tedy na osu Praha a Berlín,“ upozornil velvyslance. „V rámci příhraničních regionů bychom chtěli propojit nemocniční péči a najít řešení v úhradách rovného nastavení plateb zdravotních pojišťoven,“ zmínil jeden z příkladů. Akcentoval nezbytnost vybudování rychlého železničního spojení mezi Prahou a Mnichovem i přípravu akceleračních zón pro vybudování energetických zdrojů v příhraničí, jako jsou solární a větrné elektrárny, kde by mělo docházet při jejich umístění ke konzultaci z obou stran hranice.

Krajský radní Libor Picka, pak seznámil A. Künneho s problémy euroregionů, konkrétně euroregionu Bavorský les – Šumava. „Existence a práce jeho kanceláří je nejistá,“ konstatoval a vysvětlil, že problém spočívá v jejich nedostatečném financování. Tyto kanceláře žijí podle jeho slov pouze z finančních prostředků projektů, neboť EU je finančně nepodporuje. V rámci následné diskuse se s německým velvyslancem shodli na tom, že by bylo potřeba zavést stejný model financování jako je tomu na západní straně hranice Německa s Francií. Zde funguje institucionální zajištění příhraniční spolupráce formou tzv. Evropského seskupení územní spolupráce (ESUS).


Poté, co velvyslanec Andreas Künne svoji návštěvu v Plzeňském kraji stvrdil zápisem do pamětní knihy, se politici zúčastnili slavnostního zahájení výstavy ‚Očima Franze Kafky:Mezi obrazem a jazykem‘ ve výstavní síni ZČG v Masných krámech v Plzni. Hejtman Plzeňského kraje Rudolf Špoták převzal nad touto výstavou, pořádanou krajskou příspěvkovou organizací, záštitu a společně s radním pro oblast kultury, památkové péče a cestovního ruchu Liborem Pickou se zúčastnili tiskové konference uspořádané před vernisáží výstavy.

„Chtěl bych poděkovat Západočeské galerii za to, že jsem mohl udělit záštitu této mimořádné výstavě. Za uplynulých sto let, které uplynuly od smrti Franze Kafky, byly, myslím, desítky možná stovky výstav, které znázorňovaly Kavkův život a dílo. Tentokrát se ale dostáváme na druhou stranu. Vidíme, jakým způsobem vnímal Franz Kafka kulturní, společenský a umělecký život okolo sebe a tímto se tato výstava stává absolutně mimořádnou,“ řekl během tiskové konference hejtman Rudolf Špoták s tím, že o významu výstavy svědčí i fakt, že se jejím generálním mediálním partnerem stala Česká televize. „Věřím, že si výstava nalezne návštěvníky i ze vzdálenějších krajů a přeji všem, aby na nich výstava zanechala stejný dojem, jako zanechala na mne,“ dodal.

„Jsem velmi rád, že Plzeňský kraj, jako zřizovatel galerie, se může pochlubit více než osmi díly, které zachycují Franze Kafku jako takového, a to od takových významných malířů jako byl Bohumil Kubišta, Emil Filla anebo Bohumil Steiner. Tato díla jsou ve vlastnictví Západočeské galerie, což také nebývá zvykem,“ podotkl radní pro oblast kultury, památkové péče a cestovního ruchu Libor Picka. Vyzdvihl také akviziční činnost vedení galerie, která je zaměřená na pořízení nových děl, a přislíbil, že bude Plzeňský kraj i nadále v této činnosti Západočeskou galerii podporovat.

V expozici Masných krámů je vystaven pestrý výběr prací autorů, které Kafka buď osobně znal anebo jejich díla prokazatelně obdivoval. Jsou to například díla Emila Orlika, Hugo Steinera Praga, Alfreda Kubina, Richarda Teschnera, Georga Karse, Egona Schieleho a další. Nechybí ani ukázky filmů, které Kafku zaujaly, podobně jako plakáty a další projevy populární kultury. Zastoupena je i Kafkova vlastní kreslířská tvorba, která je představena nejen v digitální podobě, ale také jednou originální Kafkovou kresbou.

Vystavena jsou zde díla přibližně z 25 českých a 6 zahraničních (zejména německých a rakouských) muzeí, galerií, knihoven, archivů i soukromých sbírek. Celkem je tak k vidění cca 200 děl.

Výstava byla připravena v úzké spolupráci s německým kulturním institutem pro české země Adalbert Stifter Verein a Židovským muzeem v Praze za podpory Ministerstva kultury ČR a Česko-německého fondu budoucnosti.


Ve výstavní síni Masné krámy je otevřena od 5. června do 28. října.


Galerie