Plzeňský kraj

Statistika podnikatelských subjektů a živností k 31. 12. 2021

Statistické údaje o počtech podnikatelů a živností poskytované MPO k 31. 12. 2021

Statistika podnikatelských subjektů a živností k 31. 12. 2020

Statistické údaje o počtech podnikatelů a živností poskytované MPO k 31. 12. 2020

Statistika podnikatelských subjektů a živností k 31. 12. 2019

Statistické údaje o počtech podnikatelů a živností poskytované MPO k 31. 12. 2019

Statistika podnikatelských subjektů k 30. 06. 2019

Statistické údaje o počtech podnikatelů a živností poskytované MPO

Statistika podnikatelských subjektů k 31. 12. 2018

Statistické údaje o počtech podnikatelů a živností poskytované MPO