Plzeňský kraj

Statistika podnikatelských subjektů a živností k 31. 12. 2021

Statistické údaje o počtech podnikatelů a živností poskytované MPO k 31. 12. 2021

Statistika podnikatelských subjektů a živností k 31. 12. 2022

Statistické údaje o počtech podnikatelů a živností poskytované MPO k 31. 12. 2022