Plán dopravní obslužnosti Plzeňského kraje na léta 2022-2026

obrazek
18. října 2021 17:14, aktualizováno 17:18, Ing. Ladislav Tégl

Podle § 5 zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, jsou kraje povinny zajistit dopravní plánování prostřednictvím plánů dopravní obslužnosti území. Podle citovaného ustanovení zákona č. 194/2010 Sb. je cílem dopravního plánování vytvářet podmínky pro hospodárné, efektivní a účelné zajišťování dopravní obslužnosti a vzájemnou spolupráci státu, krajů a obcí při této činnosti. Dopravní plánování vychází z páteřních spojů veřejné drážní osobní dopravy při zajišťování dopravní obslužnosti.

Plzeňský kraj prostřednictvím Organizátora veřejné dopravy v Plzeňském kraji (POVED s. r. o.) pořídil Plán dopravní obslužnosti Plzeňského kraje na léta 2022-2026. Plán byl schválen usnesením Zastupitelstva Plzeňského kraje č. 447/21 ze dne 18. 10. 2021 a je k dispozici ke stažení v příloze.

Zveřejněný plán dopravní obslužnosti je primárně koncepčním materiálem, který nastiňuje předpokládaný směr rozvoje dopravní obslužnosti v krátkodobém, střednědobém a dlouhodobém horizontu. Plzeňský kraj je připraven vyvinout úsilí k naplnění v něm zveřejněných skutečností, nicméně dosažení cílového stavu je závislé na konkrétních finančních možnostech nejen Plzeňského kraje, ale též správců infrastruktury a na tempu realizace požadovaných infrastrukturních opatření.Soubory ke stažení