Péče o luční společenstva

Péče o luční společenstva ve zvláště chráněných územích Plzeňského kraje a o evropsky významné lokality Plzeňského kraje

Zajištění péče o 19 vybraných zvláště chráněných území dle schválených plánů péče a podpora pestrosti (diverzity) zde se vyskytujících lučních společenstev s výskytem zvláště chráněných a ohrožených druhů rostlin, příp. živočichů a zajištění péče o 8 vybraných evropsky významných lokalit...

Vysílání TV ZAK

Vysílání TV ZAK – Jak žije Plzeňský kraj – dne 15. 7. 2010...

Časopis Vítaný host

Článek o projektu v časopisu Vítaný host 03/2010...