Pakt zaměstnanosti PK vyzval firmu ŠMT a.s. k úzké spolupráci

obrazek
27. dubna 2023 08:50, aktualizováno 12:55, Ing. Helena Frintová

K účasti členství v Paktu zaměstnanosti Plzeňského kraje dnes vyzvali za účasti představitelů kraje, hejtmana Rudolfa Špotáka a jeho prvního náměstka Petra Vanky, zástupci vedení tohoto společenství. Stalo se tak během další společné pracovní návštěvy firem, která se ve středu 26. dubna uskutečnila v ŠMT a.s.

„Firmu ŠMT bychom velice rádi přivítali v platformě Paktu zaměstnanosti i v kolegiu Krajské rady pro výzkum, vývoj a inovace především z toho důvodu, že se jedná o tradiční strojírenskou firmu, která disponuje vlastním produktem, působí samostatně na cílových trzích, je schopná dlouhodobě realizovat projekty spolupráce především ve výzkumu a vývoji a patří mezi klíčové zaměstnavatele v našem regionu,“ říká Filip Uhlík, ředitel Regionální rozvojové agentury PK.


Tato firma může podle názoru představitelů RRA PK, nabídnout neocenitelné zkušenosti v oblasti technicky, technických oborů, jejich budoucnosti a formování obsahu vzdělávacích programů zaměřených na strojírenství. „Může to být i skvělý partner pro regionální spolupráce s výzkumnými organizacemi a dalšími institucemi, které se vědě a výzkumu věnují,“ dodal F. Uhlík. Během jednání také vyzdvihl důležitost spolupráce s Plzeňským krajem, který se coby samospráva regionu tématu ekonomického postavení kraje v rámci ČR a problematice firem a výrobních společností na jeho území v posledním roce intenzivněji zabývá. Společně s Paktem zaměstnanosti problémy firem mapuje a zejména v oblasti zaměstnanosti je hodlá prostřednictvím paktu využít v nasměrování postupu ve vzdělávacím systému středních škol a odborných učilišť. Dnes již platforma Paktu zaměstnanosti PK sdružuje 135 firem a společností a zastupuje tak 70 tisíc zaměstnanců Plzeňského regionu.

Spolupráce se Západočeskou univerzitou, Průmyslovou školou strojnickou v Plzni a odbornými učilišti, jsou podle představitelů Paktu rovněž ukázkovou cestou, jak pomoci v oblasti získávání kvalifikovaných zaměstnanců i v dalších firmách. „Plzeňský kraj je pod ohromným tlakem průmyslu a logistiky, ačkoliv se shodneme na tom, že dostatek pracovních sil, jsou bariérou pro další investice,“ naznačil dále ředitel RRA PK Filip Uhlík s tím, že se Pakt ve spolupráci s krajskou samosprávou snaží přenést poznatky z firem do vzdělávacího systému tak, aby do budoucna přinesly dobré uplatnění absolventů na pracovním trhu a firmám kvalifikované zaměstnance.


Téma diskuse se líbilo i generálnímu řediteli ŠMT, a. s., Pavlu Košařovi. „Myslím si, že zásadní průnik naší debaty byl právě v oblasti personální. Shodujeme se, že je třeba podporovat oborovou vzdělanost ve smyslu, abychom měli nejen kvantitu, ale zejména kvalitu. My speciálně potřebujeme technické profese. Začíná to v montáži, kde je potřeba kvalifikovaných montérů, pak to jsou obráběči, to musí být lidé způsobilí na NC stroje a končí to na univerzitě,“ řekl P. Košař a upřesnil, že v případě ŠMT a.s. potřebují nyní konkrétně následující profese: strojní zámečník, elektromontér, technolog, programátor, obsluha strojů nebo mechatronici. S nedostatkem lidí v personální oblasti ŠMT a.s. bojuje dlouhodobě. „Speciálně nám chybí zejména kvalifikovaní montéři. Z mého pohledu je propad v aktuální věkové hranici 35 – 50 let. Je vidět, že v 90. letech skončila učiliště a chybí kvalifikovaní technici na úrovni středního odborného školství a středního školství s maturitou,“ závěrem upozornil P. Košař.

Společnost ŠMT a.s., je jedním z nejvýznamnějších světových výrobců strojů určených k obrábění kovových, nekovových a kompozitních materiálů všech tvarů a rozměrů v řadě průmyslových odvětví. Mezi hlavní aktivity společnosti patří výroba horizontálních vyvrtávaček, horizontálních soustruhů a jejich příslušenství, včetně generálních oprav strojů a servisních činnosti. V rámci svých služeb realizují komplexní dodávku obráběcího stroje, CNC technologie, postprocesory, simulátory, obrobení vzorového výrobku i zaškolení technických pracovníků. Produkty dodávají zákazníkům z více než 40 a ročně vyrobí 20 – 25 strojů.

 


Galerie