Oslavou Dožínek ožila farma ve Vysoké Libyni

obrazek
11. září 2023 10:03, aktualizováno 19. září 2023 12:37, Bc. Eva Mertlová

Severní Plzeňsko oživily v sobotu 9. září 2023 Dožínky Plzeňského kraje. Místem, kde si návštěvníci užili atmosféru tradičního dožínkového průvodu, lokální výrobci nabízeli ochutnávky regionálních potravin a také někteří z nich převzali ocenění v soutěži Regionální potravina Plzeňského kraje 2023, byla tentokrát rodinná Farma Janko.

"I letos jsme si připomněli tradici dožínkových oslav tak, jak jsou lidé zvyklí. Vybrali jsme severní Plzeňsko a konkrétně rodinnou farmu, která se zemědělské činnosti věnuje už pět generací a vychovává si další. Lokální výrobci představili řadu skvělých výrobků a já jsem velmi rád, že si na takové akci vždy ochutnám a koupím něco dobrého. A jako bonus ke skvělé chuti a kvalitě výrobků též podpoříte nákupem i samotný kraj. Vždyť jsou to právě regionální výrobci, kteří tu produkují výrobky ale i zaměstnávají místní lidi a pečují o krajinu," řekl hejtman Rudolf Špoták.

Program probíhal na dvou místech. V parku u kostela sv. Blažeje se chystal tradiční dožínkový průvod, probíhaly ukázky dožínkových vazeb, zdobení koní a povozu či ochutnávky regionálních potravin. Průvod pak odsud vyrazil na Farmu Janko, kde se odehrál hlavní program, ocenění výrobců, zemědělců a také koncert kapely Michal Tučný revival. Po celou dobu akce byly připraveny na farmě stánky regionálních výrobců ale také workshopy tvoření, pletení košíků a dalších tradičních – řemeslných aktivit. Akce se i letos uskutečnila zcela zdarma pro všechny příchozí.
Součástí tradice dožínek je vždy předání dožínkového věnce chasou, také letos převzal věnec hejtman Rudolf Špoták oděný v tradičním kroji. Poté bylo požehnáno úrodě a dožínky byly tak zahájeny. Nepostradatelnou součástí programu byl Folklórní soubor Úsměv Horní Bříza, který se podílel na hudebním doprovodu průvodu, programu u hlavního pódia i dalších místech celé akce. 

Součástí programu bylo také letos ocenění zemědělců z Plzeňského kraje.

1) Ing. Václav Bulín, Zemědělské družstvo vlastníků Štichovice – nominován Krajskou agrární komorou Plzeň. Družstvo Štichovice působí nedaleko Manětína, zaměstnává především místní obyvatele, hospodaří na 1100 ha půdy. Chová skot, významnou část aktivit družstva o zhruba padesátce zaměstnanců tvoří služby okolním zemědělcům, kterým pomáhají nejen s polními pracemi, jako je setí, orba, chemické ošetřování, hnojení a sklizňové práce, ale mnohdy také po stránce administrativní s vyřizováním dotací, evidencí hnojení, chemického ošetřování. Dále družstvo prodává uhlí, stavební materiál, provádí pořez dřeva, vyrábí krmné směsi. V obci probíhá dlouhodobá spolupráce družstva s obcí při jejích investičních záměrech. Podílí se na opravách místních komunikací vodovodu, kanalizace, rekonstrukci obecních budov a dalších činností. Také je družstvo provozovatelem prodejny v obci.
Důležitou součástí činnosti družstva v rámci rostlinné výroby je utváření krajiny a minimalizace zatížení životního prostředí. Základem jsou proto pestré osevní postupy, které garantují pravidelné střídání plodin.

2) Ing. Pavel Telín, Žichlice
V Žichlicích hospodaří již pátou generací, byť tato tradice byla přerušena nucenou kolektivizací v 50. letech. Po revoluci Pavel Telín s manželkou začali podnikat a postupně obnovovat statek. V současnosti mají menší hospodářství s 25 hektary orné půdy. Pěstují obilí, luštěniny a brambory. Již řadu let také sejí tzv. Biopásy, což jsou pásy různorodých plodin, které nabízejí útočiště pro divoká zvířata, květy pro opylovače a jako bonus i hezký pohled pro okolí. Téměř celou úrodu zkrmí ve svém chovu prasat, kterých celoročně mají většinou 8, a to prasnice a jejich selata do porážkové váhy. Letos v dubnu předali Telínovi hospodářství synovi Michalovi, který rád a hrdě pokračuje v rodinné tradici.

Ocenění Regionální potravina Plzeňského kraje
V rámci programu proběhlo také ocenění v soutěži Regionální potravina Plzeňského kraje 2023, která předávali za Plzeňský kraj hejtman Rudolf Špoták a jeho náměstek Petr Vanka.Soutěž Regionální potravina probíhá ve všech krajích České republiky s výjimkou Prahy. Značku Regionální potravina můžou získat producenti zemědělských a potravinářských výrobků do 250 zaměstnanců. Oceněný výrobek získává právo zdarma užívat značku po dobu čtyř let.
Regionální potravina je projektem Ministerstva zemědělství. Státní zemědělský intervenční fond značku administruje. Vyhlašovatelem a koordinátorem soutěže v Plzeňském kraji je obecně prospěšná společnost Úhlava. V současné době je v našem kraji oceněno celkem 427 výrobců. V letošním roce hodnotila porota 126 výrobků od 39 výrobců. Podrobnosti o soutěži jsou dostupné na webových stránkách regionalnipotravina.cz


Galerie