Oprátky spravedlnosti, nebo pomsty?

obrazek
01. července 2022 15:10, aktualizováno 15:20, Bc. Patrik Pátek

V prostorách budovy Českého rozhlasu Plzeň proběhl ve čtvrtek 30. června 2022 křest knihy „Oprátky spravedlnosti, nebo pomsty? Odbornou publikaci o hrdelních ortelech uložených mimořádnými lidovými soudy v Plzni a Klatovech v letech 1945 – 1947 pokřtil sám autor Karel Novák spolu s radním Plzeňského kraje Liborem Pickou.

„Samotná kniha mě zaujala již svým názvem, kdy autor se snaží při předkládání osudů jednotlivých odsouzených k trestu smrti za jejich zločiny v době nacistické okupace pokládat si otázku relevance uloženého trestu smrti vzhledem ke skutečnostem, které obžalovaní spáchali. Zároveň se na tehdejší události dívá pohledem doby, ve které byly rozsudky vynášeny, nikoli pohledem dnešní doby,“ popisuje literární dílo radní Plzeňského kraje pro oblast kultury, památkové péče a cestovního ruchu Libor Picka.

Autorovi knihy nestačí pouze dokumenty uložené v soudních spisech, ale v případě, že některé chybí, tak se pokouší je nalézt s úspěchem v dalších archivních fondech. „Jsem přesvědčen, že takovéto knihy potřebujeme i dnes a jsem rád, že Plzeňský kraj mohl přispět k vydání této mimořádné knihy,“ podotýká Libor Picka, když sám autor Karel Novák ve své knize píše: „Popisem činnosti nejtěžších zločinců v souvislosti s jejich následným potrestáním přivedla na scénu pozapomenuté oběti a mnohé hrdiny. Na mnohé, až dosud málo známé, upozornila, bezejmenným a zapomenutým vzdává čest. Poukázala na kolaboranty a udavače a pokusila se vyslovit soud nad nejtěžšími tresty retribučního období.“

Autor na více než čtyřech stech stranách představuje nepříliš příjemné události z poválečného vývoje Československa. Představuje téma, které teprve v posledních letech začíná být historiky mapováno. Již vyšly odborné knihy o činnosti mimořádných lidových soudů v Českých Budějovicích, Praze, Olomouci, Chebu, Litoměřicích a dalších. Nyní se k nim zásluhou prof. Nováka připojuje i „Mimořádný lidový soud v Plzni a Klatovech“.

Vydání odborné publikace částkou ve výši 80.000,- korun podpořil Plzeňský kraj z dotačního programu „Podpora literární tvorby a publikační činnosti pro rok 2022“.
 


Galerie