Online odborná konference a hackathon otevřených dat Plzeňského kraje

24. listopadu 2020 06:42, Mgr. Jana Dvořáková

Odborná konference a hackathon otevřených dat Plzeňského kraje

V rámci projektu Podpora odborného vzdělání v Plzeňském kraji, registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008356, se ve dnech 15. – 17. října 2020 uskutečnila online Odborná konference a hackathon otevřených dat Plzeňského kraje. Konference se uskutečnila v pátek 16.10.2020 od 12.00 z adresy http://hpk.maleskoly.info/ a přenášela se přes platformu Microsoft Teams.
10. soutěžních týmů pracovalo s datovou sadou, z níž připravily webovou aplikaci, datovou analýzu nebo vizualizaci. Datové sady byly zaměřeny na informace z různých oblastí PK: doprava, zdravotnictví, školství, údaje o obyvatelích v jednotlivých obcích, informace o rychlosti připojení mobilních síti a další. Na konferenci vystoupili JUDr. Jaroslava Havlíčková, MBA (vedoucí OŠMS), Ing. Miloslav Kala (prezident NKÚ), Ing. Jaromír Novák (odborník na telekomunikace CZ.NIC), Bc. Pavel Večeř (specialista na Power Platform Microsoft) a další odborníci z praxe.


Vyhlášení výsledků hackathonu:
1. místo tým Donki Kong (Gymnázium Plzeň Mikulášské nám.) Aplikace: Kde je bus?
2. místo tým Sladcí blažení holubi (Gymnázium Plzeň Mikulášské nám. 23) Aplikace:Super volby
3. místo tým Datamaniaci (VOŠ A SPŠE PLZEŇ) Aplikace:Covid's Impact
4. místo tým Zemědělci1 (Střední škola zemědělská a potravinářská, Klatovy) Aplikace: Volby do krajských zastupitelstev
5. místo tým INFISneverwin (Střední škola informatiky a finančních služeb, Plzeň, Klatovská 200G) Aplikace:Covid-19 mapa


Akce byla velice úspěšná a přínosná. Všem děkujeme za přípravu i vzdálenou účast. Vítězné vizualizace a prezentace jednotlivých týmů jsou dostupné na adrese http://hpk.maleskoly.info/