Zákon č. 99/2019 Sb. - Zákon o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací

obrazek
20. května 2019 09:02, aktualizováno 10. února 2022 12:02, Mgr. Mirka Bartoníčková

Zákon o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů ze dne 20. března 2019.

Tento zákon zapracovává příslušný předpis Evropské unie a upravuje přístupnost internetových stránek a mobilních aplikací spravovaných povinnými subjekty a působnost Ministerstva vnitra. Současně i nahrazuje původní vyhlášku o formě uveřejňování informací souvisejících s výkonem veřejné správy prostřednictvím webových stránek pro osoby se zdravotním postižením (vyhláška o přístupnosti).

Celé znění zákona:
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2019-99

Zpracované informace MVČR včetně metodiky:
https://www.mvcr.cz/clanek/pristupnost-internetovych-stranek-a-mobilnich-aplikaci.aspx

Výtah některých nejdůležitějších věcí:

  • Nově (oproti původní vyhlášce o přístupnosti) se týká širšího okruhu subjektů. A to i obcí, škol a další právnických subjektů vyjmenovaných v zákonu.
  • Pro splnění přístupnosti stránek je potřeba požadovat při jejich tvorbě soulad se standardem WCAG 2 (v příloze)
  • Prohlášení o přístupnosti musí být zveřejněno na každé webu subjektu (nebo alespoň jedno prohlášení na hlavním webu a na ostatních odkaz na toto prohlášení)
  • Platí přechodné období, kdy nově vytvořené weby (po platnosti zákona) musí vše splňovat od 23. září 2019. Existující weby (před platností zákona) musí vše splňovat od 23. září 2020.

Informace Ministerstva vnitra:
MV - školská zařízení - zákon č. 99_2019 Sb. o přístupnosti internetových stránek

Soubory ke stažení