Odborná škola výroby a služeb se už 40 let věnuje žákům se speciálními potřebami

obrazek
09. února 2024 11:47, Bc. Eva Mertlová

Odborná škola výroby a služeb Plzeň, která se věnuje žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, oslavila 40 let své činnosti. Za svou historii zažila řadu změn, přesto vychovává žáky, kteří díky speciálnímu vzdělávání mají uplatnění na trhu práce. Výročí založení školy si za zřizovatele, jímž je Plzeňský kraj, připomněli se zástupci školy také hejtman Rudolf Špoták a jeho náměstek Vladimír Kroc.

Ředitelka školy Lucie Vodičková se svými kolegy představili historii školy a především její renovované zázemí oběma zástupcům kraje. Škola významně investovala do zázemí šaten, výrobny pro cukráře a kuchaře a také do prostor posilovny. Pro představení svých výrobků má k dispozici také cukrárnu s kavárničkou a příjemným posezením. Ke škole patří také skleníky a prostory pro zahradníky nebo prostory pro výuku pečovatelských činností, na škole vyučují žáky pro zámečnické práce, prodavačské práce nebo elektrotechnické a strojně montážní práce.


"Absolventi odborné školy jsou vyprofilováni pro výkon jednoduchých prací v rámci dělnických povolání. V oborech naleznou uplatnění absolventi nižších ročníků škol základních, absolventi základních škol praktických, žáci se zdravotním postižením nebo zdravotním znevýhodněním. Složením závěrečné zkoušky žáci získávají střední vzdělávání s výučním listem. Pedagogové mají ke všem individuální přístup, na to klademe velký důraz. Těžiště přípravy pro budoucí povolání žáků je v jejich odbornosti. Ve škole ale neprobíhá povinná výuka cizího jazyka," vysvětluje náměstek hejtmana pro oblast školství a sportu Vladimír Kroc.

"Důležitost vzdělání zdůrazňujeme tak často, že se to může zdát jako klišé. U školy, jakou je právě Odborná škola výroby a služeb, je ale tento důraz okořeněn o trochu pestrosti s ohledem na zaměření školy. Své dovednosti zde získávají žáci, kteří potřebují jiný přístup, mají speciální vzdělávací potřeby a jejich příprava na budoucí povolání musí být odlišně koncipována. O to více si cením práce všech pedagogů i vedení školy, kteří za ty desítky let dovedli k základním odborným znalostem v rámci dělnických profesí nemalý počet žáků. Umožnili jim zařazení do běžného života i přesto, že jim bylo do vínku dáno nějaké znevýhodnění," dodává ke škole hejtman Rudolf Špoták. 

O historii školy také o vývoji zvláštního odborného školství se dočtete na webu školy ZDE.
Galerie