Muzea a galerie otvírají 3.května

obrazek
02. května 2021 12:19, aktualizováno 06. května 2021 15:41, Mgr. René Zeithaml

Muzea a galerie Plzeňského kraje zpřístupňují od 3. května 2021 svoje expozice. V souladu s vládními nařízeními nejsou možné skupinové prohlídky, ale muzea a galerie umožní prohlídky jednotlivcům či rodinám za dodržení určitých podmínek.

Do všech prostor muzeí a galerií je umožněn vstup pouze v respirátoru v souladu s platnými nařízeními. Počet návštěvníků jednotlivých zařízení je omezen rozlohou plochy, a to 1 člověk na 15 m2. Otevřít podle vládních nařízení není možné Stálou divadelní scénu Klatovy a v případě Hvězdárny v Rokycanech a Plzni brání otevření malé prostory hvězdárny.

Jsem rád, že po tak dlouhé době omezení se konečně otvírají brány muzeí a galerií. Je to právě kultura, která tvoří a formuje společnost a neodmyslitelně patří ke vzdělání,“ uvedl náměstek hejtmanky pro oblast kultury Marek Ženíšek.

organizaceotevřeno odco je otevřeno
Galerie Klatovy Klenová4. 5.Otevřeny všechny expozice včetně výstavní síně v Klatovech
Hvězdárna v Rokycanech a Plzni------Neotvírá z důvodu malých prostor, kam by se dle podmínek schválených vládou vešel maximálně 1 návštěvník
Muzeum a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici4. 5.Otevřena stálá expozice, kostel a dosavadní ambit (nově vybudovaný ještě není zkolaudovaný, tudíž není přístupný)
Muzeum Českého lesa v Tachově3. 5.Otevřeny stálé expozice a výstavy, od 4. 5. pak otevřena výstava prací Trienále neprofesionálních výtvarníků 2021 O cenu Franze Rumplera
Muzeum Chodska v Domažlicích3. 5.Otevřeny všechny expozice v Chodském hradu i Galerii bratří Špillarů.
Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích4. 5.Otevřeny individuální prohlídkové trasy včetně zámeckého parku
Muzeum Šumavy Sušice4. 5.Otevřeny všechny expozice a výstavy.
Stálá divadelní scéna Klatovy-------Vládní usnesení neumožňuje otevřít divadlo.
Studijní a vědecká knihovna Plzeňského krajejiž otevřenaJiž otevřena v souladu s doposud vydanými nařízeními v omezeném rozsahu.
Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech4. 5.Otevřena hlavní budova i barokní lékárna. Skanzen v Chanovicích otevřen v květnu na ohlášení, od června pravidelný provoz.
Západočeská galerie v Plzni4. 5.Otevřeny výstavní prostory v Masných krámech i Galerie „13“. V Masných krámech je k vidění prodloužená výstava „Nad slunce krásnější“. Plzeňská madona a krásný sloh.
Západočeské muzeum v Plzni 4. 5.Otevřeny všechny pobočky kromě Národopisného muzea Plzeňska, které je v rekonstrukci.